Skip to content

Fysioterapeut – Smøla helsesenter, Smøla kommune

  • by

Kort om stillingen

Smøla kommune har ledig vikariat som fysioterapeut. Stillingen består av 50 % avtalehjemmel med driftstilskudd og 50 % kommunal stilling.
Vikariatet er i perioden medio august 2023 til april/mai 2024.

Fysioterapitjenesten har i dag 2,5 årsverk og holder til på Smøla helsesenter sammen med de øvrige helsetjenestene i kommunen: legekotor, psykisk helse, helsestasjon, jordmor, ergoterapi og folkehelse. 

Fysioterapeutene har ansvar for å utøve fysioterapitjenester for ulike målgrupper i kommunen – både barn, voksne og eldre. De jobber både innen habilitering, rehabilitering og er en sentral pådriver for forebyggende og helsefremmende innstas for innbyggerne på Smøla. Det betyr å bidra i tverrfaglig samarbeid og å være en del av et team som jobber med å utvikle helsetjenestene med utgangspunkt i kommunens behov og planverk. 
Kommunale fysioterapioppgaver fordeles mellom fysioterapeutene ut fra kompetanse og interesse til de som innehar stillingene. 

Kompetansekrav

  • Norsk godkjent utdanning og autorisasjon som fysioterapeut
  • Relevant arbeidserfaring fotrinnsvis fra kommunal tjeneste inkl. avtalepraksis.
  • Erfaring med tverrfaglig arbeid
  • Det er ønskelig med kompetanse og erfaring innen forebyggende helsearbeid, friskliv o.l
  • Det er ønskelig med interesse for og erfaring med gruppetrening og kurs.
  • Gode samarbeidsevner. 
  • Gode norskkunnskaper, god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlig egnethet vektlegges.
Den som tilsettes må ha førerkort og disponere bil.
Den som tilsettes må forevise gyldig politiattest.

Vi tilbyr

Spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
Faglig dyktig medarbeidere
Lønn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger 

Generelt

Tilsetting og tildeling av avtalehjemmel skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste.
Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

Søk stillingen her!

Søknadsfrist: 29.05.2023

Kontaktpersoner:
Inger Lise Lervik mob: +47 90783615
Tove Norøm Rokstad mob: +47 93014960

Øykommunen Smøla med sine 2150 innbyggere ligger mellom byene Kristiansund og Trondheim. Øya har en flott skjærgård og kystnatur og et variert kulturliv som gir gode muligheter for en aktiv fritid. Smøla har et variert næringsliv bestående bl.a av havbruk, landbruk, fiskeri, reiseliv, servicenæring og energiproduksjon (vindkraft).
Smøla kommune som organisasjon har en to-nivås organisasjonsstruktur med 9 resultatenheter. Vi er ca 250 medarbeidere og er kommunens største arbeidsplass. Det er et godt samarbeid med nabokommuner på en del tjenesteområder.