Skip to content

Lærer – Smøla ungdomsskole, Smøla kommune

  • by

Vil du være lærer til våre ungdomsskoleelever?

Kort om stillingen

Smøla har en felles barneskole og en felles ungdomsskole for hele kommunen, og disse er samlokalisert i samme bygg. Vi er stolte av skolen, elevene og ansatte. Se gjerne denne videoen fra skolen vår. 

Der er ledig 100 % fast stilling som lærer i ungdomsskole, håper du vil bli en del av kollegiet vårt.

Det er spesielt behov for undervisningskompetanse i naturfag, kunst og håndverk, engelsk og kroppsøving. 

Kompetansekrav

  • Godkjent lærerutdanning og undervisningskompetanse i hht gjeldende kompetansekrav. 
  • Relevant arbeidserfaring
  • Personlig egnethet og gode samarbeidsegenskaper vektlegges

Det forutsettes at søker behersker godt norsk både skriftlig og muntlig.

Ansatte som tilsettes i skole må framvise politiattest ved ansettelse

Vi tilbyr

  • Et nytt moderne skolebygg
  • Spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
  • Krevende og utfordrende oppgaver
  • Lønn etter avtale
  • Rekrutteringstilskudd kr. 25.000,- ved oppstart. For faste stillinger: I tillegg kr. 25.000,- etter et års ansettelse. Bindingstid.
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste.
Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

Kontaktperson:
Marit Nerland Hopshaug tlf: +47 71544500 mob: +47 97776851

Søknadsfrist: 25.05.2023

Søk stillingen her!

Øykommunen Smøla med sine 2150 innbyggere ligger mellom byene Kristiansund og Trondheim. Øya har en flott skjærgård og kystnatur og et variert kulturliv som gir gode muligheter for en aktiv fritid. Smøla har et variert næringsliv bestående bl.a av havbruk, landbruk, fiskeri, reiseliv, servicenæring og energiproduksjon (vindkraft).
Smøla kommune som organisasjon har en to-nivås organisasjonsstruktur med 9 resultatenheter. Vi er ca 250 medarbeidere og er kommunens største arbeidsplass. Det er et godt samarbeid med nabokommuner på en del tjenesteområder.