Skip to content

Miljøveileder – Smøla barneskole, Smøla kommune

 • by

Kort om stillingen

Smøla kommune ønsker å styrke skolens arbeid rundt den sosiale mestringen til elevene våre. Det er derfor opprettet en 100 % prosjektstilling som miljøveileder i barneskolen. Varighet 01.08.23. – 31.07.25. 

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging og analyse av utfordringene i læringsmiljøet ved skolen.
 • Planlegging og gjennomføring av tiltak rettet mot elever og grupper av elever.
 • Veiledning av og samarbeid med lærere og fagarbeidere ved skolen i læringsmiljøspørsmål.
 • Følge opp og bidra i skole-hjemsamarbeidet.
 • Være en sentral bidragsyter til et bedre læringsmiljø og større læringsutbytte for elevene

Kompetansekrav

 • Relevant høyere utdanning. Ønskelig med bachelor i sosialt arbeid, primært barnevernspedagog eller sosionom.  
 • Relevant arbeidserfaring
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi ønsker at den som ansettes har god kunnskap om og erfaring i arbeid med elever som har atferdsvansker og utfordringer i sosiale relasjoner. Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn med særskilte behov. Det er en fordel med god veiledningskompetanse, da en del av stillingen vil bestå i veiledning av personalet ved skolen. 

Det forutsettes at søker behersker godt norsk både skriftlig og muntlig.

Ansatte som tilsettes i skole må framvise politiattest ved ansettelse

Vi tilbyr

 • Et nytt moderne skolebygg
 • Spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Krevende og utfordrende oppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste.
Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

Kontaktpersoner:
Liv Rokstad mob: +47 48063140
Tove N Rokstad mob: +47 93014960

Søk stillingen her!

Søknadsfrist: 29.05.2023

Øykommunen Smøla med sine 2150 innbyggere ligger mellom byene Kristiansund og Trondheim. Øya har en flott skjærgård og kystnatur og et variert kulturliv som gir gode muligheter for en aktiv fritid. Smøla har et variert næringsliv bestående bl.a av havbruk, landbruk, fiskeri, reiseliv, servicenæring og energiproduksjon (vindkraft).
Smøla kommune som organisasjon har en to-nivås organisasjonsstruktur med 9 resultatenheter. Vi er ca 250 medarbeidere og er kommunens største arbeidsplass. Det er et godt samarbeid med nabokommuner på en del tjenesteområder.