Skip to content

Kommuneoverlege og kommunelege 2 – Grane kommune

  • by

Kom og jobb med oss i splitter nytt Helsetun!!

Grane kommune har ledig 2 x 100 % fast stilling for kommuneoverlege og kommunelege 2 fra snarest, stillingene betjenes pr tiden av vikarleger i langtidsavtaler.

I kommuneoverlegestillingen inngår arbeidsoppgaver som fastlege med pasientliste på 350 pasienter, kombinert med ca 30 % som kommunalt medisinskfaglig overordnet med de oppgaver som etter lovverket ligger til kommuneoverlegen. Kommunelege jobber klinisk med pasientliste på 550 pasienter og bidrar i utviklingen av helse og omsorgstjenestene. Som lege hos oss vil du bli gitt mulighet for innflytelse på fremtidens helsetjenester i Grane kommune og den videre utviklingen av legekontoret. Vi ønsker å tilrettelegge for 24/7- mennesket slik at legejobben lar seg kombinere med familieliv/andre behov. Turnusordninger er diskuterbart.

Legekontoret har velfungerende faste samarbeidsmøter med øvrige helsetjenester. Hos oss har vi helsesekretærer og sykepleiere med lang erfaring og høy kompetanse.

På legekontoret har vi stillinger for kommuneoverlege, kommunelege 2, ALIS og LIS 1. Kommunen er registrert utdanningsenhet for spesialiteten allmennmedisin og legger til rette for at leger ansatt i kommunen får spesialisere seg i allmennmedisin eller samfunnsmedisin. Vi jobber aktivt med å kunne ta imot legestudenter hvert år.

Kontoret er godt utstyrt med bl.a. EKG, spirometri, 24-t-BT og laboratorium.

Kommunen har ca. 1500 innbyggere og ligger sør i Nordland. Grane legekontor er plassert i det nye helsetunet på Trofors, som ble tatt i bruk i november 2020. I samme bygg er Sykehjem, Hjemmetjeneste, Administrasjon, Fysioterapi, Helsestasjon, Jordmortjeneste, Kjøkken og Vaskeri lokalisert.

Verdt å merke seg: Legekontoret har svært godt og inkluderende arbeidsmiljø som akkurat du bør oppleve.

Arbeidsoppgaver :

• Medisinskfaglig rådgivning
• Ansvar for samfunnsmedisinske funksjoner
• Overordna ansvar for smittevern
• Deltakelse i kriseledelse
• Deltakelse i helsefellesskapet
• Det er pålagt deltagelse i legevakt, Grane kommune har legevaktsamarbeid med nabokommunen Hattfjelldal. Søker må ha førerkort og disponere bil.
• Kommunale oppgaver i tråd med gjeldende avtaler.
• Andre oppgaver kan bli lagt til

Kvalifikasjoner:

• Søker må ha fullført LIS1-tjeneste.
• Søker må ha norsk autorisasjon.
• Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.
• Det vil legges vekt på faglige kvalifikasjoner/erfaring.

Personlige egenskaper:

• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
• Godt humør, viser ansvarlighet, har nysgjerrighet, viser engasjement
• Er en relasjonsskaper
• God arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert, selvstendig og i team
• Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Grane kommune tilbyr: 

• Mulighet for ulike turnusalternativer
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
• Faglig og positivt arbeidsmiljø
• Barnehageplass ved behov

Lønnsvilkår:

Lønn etter avtale.

Annen informasjon:

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

2 Referanser bes oppgitt.

Gyldig politiattest iht helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.

Kontaktinformasjon:
Veronica Hauvik, tlf.  90934739, e-post : veha@grane.kommune.no

Søknadsfrist: 01.06 2023

Skriftlig søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på www.grane.kommune.no