Skip to content

Oppmålingsingeniør / eiendomslandmåler – Karlsøy kommune

 • by
Om stillingen

Karlsøy kommune søker etter en ny oppmålingsingeniør/eiendomslandmåler i 100% stilling. Arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være knyttet til saksbehandling etter matrikkeloven og gjennomføring av oppmålingsforretninger.

Stillingen tilhører plan og utviklingsenheten med totalt 8 ansatte som arbeider med fagfeltene kommuneplanlegging, samfunns- og næringsutvikling, landbruksforvaltning og byggesaksbehandling.

Fagområdet geodata (kart og oppmåling) har ansvar for kommunens forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Geodata ivaretar også kommunens kartsystemer og sørger for god og effektiv tilgang til geografisk informasjon for offentlige og private kunder.

Det er ønskelig at våre landmålere skal inneha eller skaffe seg landmålerbrev. Det vil derfor være mulighet for videreutdanning.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføring av oppmålingsforretning i henhold til matrikkelloven
 • Saksbehandling etter matrikkellovens og kundekontakt i egne saker
 • Kvalitetsheving og forbedring av matrikkelen
 • Andre oppgaver knyttet til enhetens ansvarsområder kan være aktuelt
Kvalifikasjonskrav
 • Relevant teknisk utdanning på minimum bachelor nivå med spesialisering innenfor landmåling f.eks. ingeniør, teknisk fagskole eller lignende.
 • Det er ønskelig med erfaring innen eiendomsmåling. Relevant erfaring innen fagområdet kan kompensere for manglende utdanning
 • Du må være villig til å opparbeide eventuell manglende kompetanse som oppfyller kravene for utstedelse av landmålerbrev i samsvar med den nye autorisasjonsordningen for eiendomslandmålere.
 • Det er ønskelig med relevant erfaring fra saksbehandling og offentlig virksomhet
 • Gode IKT-kunnskaper og gjenre kjennskap til GISLINE programvare
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B
 • Vi oppfordrer nyutdannede til å søke

Kommunen vil tilrettelegge for opparbeidelse av eventuell manglende utdanning/kompetanse.

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Du trives med samarbeid og deler gjenre kunnskap med dine kollegaer
 • Du håndterer til tider en hektisk arbeidshverdag
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende stilling med unike utviklingsmuligheter.
 • Gode muligheter for faglig utvikling og kompetansebygging
 • Moderne landmålerutstyr
 • Konkurransedyktig lønn og gode forsikrings- og pensjonsordning.
 • For den rette kandidaten kan vi tilby rekrutteringsstipend kr. 80.000,-
 • Gunstig tilrettelegging for å ta nødvendig utdanning.
 • Skattefordeler og nedskriving av studielån ved å bo og jobbe i kommunen (Tiltakssone for Nord-Troms).
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes etter vårt reglement
 • Fra høsten har Karlsøy gratis barnehage. Som rekrutteringstiltak dekker vi utgifter til barnehage/SFO i inntil 1 år fra oppstart.
 • Se vår hjemmeside for full oversikt over de økonomiske fordelene ved å bo og jobbe i Karlsøy
Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen rettes til enhetsleder Anita Andresen, telefon 976 94949, epost anita.andresen@karlsoy.kommune.no.

Søknadsfrist: 21.05.2023

Søk stillingen her!

Foto: Alexandru Mitu

Karlsøy kommune er en kommune med engasjement for vekst og utvikling. Våre 2 200 innbyggere opplever en attraktiv bokommune gjennom gode barnehager, moderne skoler/oppvekstsenter, svømmehaller, idrettsanlegg og et aktivt kulturliv.

I tillegg byr kommunen på en unik kyst og skjærgård med et mangfold av muligheter for friluftsliv, jakt og fiske.

Kommunesenteret Hansnes ligger kun én times kjøring fra Tromsø sentrum, samtidig som kommunen ligger i den statlige tiltakssonen, hvor bosetting i kommunen gir redusert skatt og avskriving av studielån.