Skip to content

Rektor – Hamar læringssenter, Hamar kommune

 • by

En spennende lederstilling innenfor integrering- og flyktningarbeid i Hamar kommune er ledig.

Hamar læringssenter kvalifiserer unge/voksne til videre utdanning og arbeid. Vi har kurs i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere samt introduksjonskurs og grunnskole for voksne. Opplæringen er nivå-basert. Læringssenteret arrangerer kveldskurs i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere tas opp etter søknad og kartlegges før plassering i gruppe ut fra utdanning og språkferdigheter. Hamar læringssenter har også ansvar for spesialundervisning for voksne.

Arbeidsoppgaver
 • Lede daglig drift ved Hamar læringssenter, herunder skole, integrering og spesialundervisning for voksne.
 • Utvikle skoletilbudet og undervisningspraksisen ved Hamar læringssenter for å øke gjennomføring og resultater for deltakerne.
 • Utvikle profesjonelle læringsfellesskap.
 • Bidra til godt medarbeiderskap.
 • Personal- og økonomiansvar.
 • Rapportering til og samarbeid med andre instanser.
 • Bistå i forbindelse med saksframlegg og utredninger.
Kvalifikasjoner
 • Høyere pedagogisk utdanning. Primært videreutdanning innen ledelse.
 • Realkompetanse i kombinasjon med relevante fag vil kunne vurderes.
 • Ønskelig med kompetanse innen migrasjons- pedagogikk, og kjennskap til integreringsarbeid.
 • Ønskelig med kjennskap til spesialpedagogisk fagfelt , gjeldende lovverk og søknadsbehandling.
 • Kunnskap om lov- og avtaleverk på feltet.
 • Ønskelig med erfaring med arbeid i voksenopplæring.
 • Økonomisk/administrativ kompetanse.
 • Endrings- og utviklingskompetanse.
 • God relasjonskompetanse.
 • Behersker norsk og engelsk godt, skriftlig og muntlig.
 • God digital kompetanse.

       Politiattest må framlegges ved tiltredelse av stillingen.

Personlige egenskaper
 • Være tydelig som leder, og ha klare visjoner innenfor opplæring- og integreringsfeltet.
 • Evne til å håndtere kompleksitet og jobbe selvstendig.
 • Være opptatt av systematisk kvalitetsutviklingsarbeid.
 • Strategisk, nytenkende og løsningsorientert.
 • Være opptatt av personalutvikling.
 • Ha evne til å lytte, samarbeide, motivere og begeistre.
 • Evne til å bygge tillit og gode team.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Lederoppfølging / lederopplæring.
 • Være en del av ledernettverk.
 • Lønn etter gjeldende avtale og gode pensjons- og forsikringsvilkår.
 • Arbeidstakere tilsettes i Hamar kommune på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Hamar kommune er en IA- bedrift.
Kontaktinformasjon

Myhre, Jorid Skinnehaugen, Grunnskoleleder , 47788338, jorid.skinnehaugen.myhre@edu.hamar.kommune.no

Arbeidssted

Torggata 91
2317 Hamar

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Hamar kommune NY

Referansenr.: 4658430653
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 28.05.2023

Søk stillingen her!