Skip to content

Faglig rådgiver for skole og SFO – Øvre Eiker kommune 

 • by

Har du lyst på en spennende og allsidig  skolefaglig rådgiverstilling innen skoleadministrasjonen I Øvre Eiker kommune? Seksjon oppvekst søker skolefaglig rådgiver med hovedarbeidsområde skole. Stillingene er varierte og gir gode muligheter for å ha en aktiv rolle i utviklingen av skolene og kommunens arbeid med barn og unge.

Administrasjonen  består av kommunalsjef, virksomhetsleder, administrativ koordinator og skolefaglig rådgiver. Det er et tett samarbeid med kommunens øvrige tjenester.

Øvre Eikerskolen med sine 2400 elever består av  åtte grunnskoler, voksenopplæring og kulturskole. Vi jobber  for at  barn og unge skal oppleve mestring hver dag. Alle barn og unge er ressurser i et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel, lek og læring. De voksne deltar aktivt i profesjonelle læringsfellesskap hvor alle reflekterer over felles verdier, vurderer og videreutvikler sin pedagogiske praksis til barn og unges beste. Kommunen jobber aktivt med å forebygge utenforskap. Pedagogisk-psykologisk tjenestekontor (PPT), familiesenteret og barnevern er aktive samarbeidspartnere ute på hver skole.

Arbeidsoppgaver
 • Faglig rådgivning og oppfølging av kommunens åtte grunnskoler, kulturskolen og voksenopplæringen
 • Saksbehandlingsoppgaver knyttet til skolefeltet
 • Utrede og forberede saker til politisk behandling
 • Analyse – og utredningsarbeid knyttet til f.eks. datafangst for barns læringsresultat og økonomi
 • Drive kompetanseutvikling overfor skolene og være en aktiv støttespiller for skolene i utviklingsarbeidet
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på masternivå relatert til grunnskoleområdet – relevant erfaring og annen utdanning kan kompensere for manglende masterutdanning
 • God kjennskap til nasjonale føringer innen skolefeltet og være faglig oppdatert
 • Erfaring med utredning, saksbehandling og forvaltningsarbeid innen skolefeltet
 • God kompetanse innen vurdering, analyse og tolkning av data
 • Svært god skriftlig og muntlig  fremstillingsevne
 • God teknologisk forståelse
Personlige egenskaper
 • Evne til strategisk tenkning, analyse og utredning
 • Evne til å jobbe systematisk, målrettet og effektivt
 • Gode relasjons-, samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team

Personlig egnethet tillegges vekt.

Vi tilbyr
 • En kommune som satser på læring og utvikling
 • Mulighet for påvirkning gjennom strategisk planlegging
 • Inspirerende og utviklende oppgaver innen skolefeltet
 • svært gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Velferdsforening
Kontaktinformasjon

Line Heegaard Olsen, Virksomhetsleder, 99635515, LineHeegaard.olsen@ovre-eiker.kommune.no

Arbeidssted

Stasjonsgata 24
3300 Hokksund

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Øvre Eiker kommune

Referansenr.: 4662903882
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 04.06.2023

Søk stillingen her!

Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe! Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god ledelse for å fremme mestring hos de ansatte. Øvre Eiker er i utvikling på mange områder, og hos oss jobber folkevalgte, administrativ ledelse, ansatte og innbyggere tett sammen for å løse utfordringer og se nye muligheter.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Øvre Eiker kommune har 20.000 innbyggere og er en virksomhet  med ca 1.200 ansatte. Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker.