Skip to content

Veifaglig prosjektrådgiver – Nordre Follo kommune

  • by

Vi trenger en strategisk og snartenkt prosjektrådgiver

Som landets 15. mest folkerike kommune har vi mange arbeidsoppgaver å håndtere. Med Follobanen pågår det allerede høy grad av utbygging, og mer venter vi i årene fremover. Vi ser derfor etter deg som er strukturert og effektiv i arbeidet. Du har et godt blikk for problemstillinger som reiser seg når områder skal utvikles, og er opptatt av å sørge for robust infrastruktur som møter kravene fra våre dyktige driftsavdelinger.

Vi skal skape levende byrom, torg, parker og gater ment for fremtidens Ski. Til dette arbeidet trenger vi å lage gode beslutningsgrunnlag, som forprosjekter og konsekvensutredninger. Den vi nå ansetter skal sørge for kvalitetssikring av kommunaltekniske anlegg i beslutningsgrunnlagene. Du vil få mulighet til å jobbe med spennende prosjekter og ha stor variasjon i oppgavene dine.

Du vil som prosjektrådgiver jobbe i Program for utvikling av Ski sentrum, som er en samling av prosjekter rigget for å skape fremtidens Ski. Stillingen vil være plassert hos virksomheten Vei og park, hvor kommunens avdelinger for drift, vedlikehold, forvaltning og utvikling av veier og parkanlegg er samlet. Den vi ansetter, må regne med å jobbe både i Ski og på Sofiemyr.

Vi har mange viktige oppgaver som venter på deg

Prosjektrådgiveren skal ha god oversikt over pågående og kommende prosjekter i Ski-byen, enten de er kommunens egne eller eksterne prosjekter. Du har ansvar for å ha kontroll på sammenhenger og avhengigheter mellom prosjektene, slik at innbyggerne opplever fremkommelige og gode byrom og gater. Internt i kommunen er du en ressursperson som binder fagenhetene tett sammen med prosjekter under planlegging og utførelse.

Når områdeplaner og detaljreguleringer er avsluttet, er det du som har rollen som rådgiver når vi skal estimere kostnader og koordinere og planlegge fremdrift av kommunaltekniske anlegg som skal bygges. Du skal bidra med gode faglige råd og kontrollere og følge opp prosjekter fra tidlig fase til avsluttet prosjekt.

I tillegg skal prosjektrådgiveren blant annet følge opp detaljprosjektering av teknisk infrastruktur som utbyggere etablerer for fremtidig kommunal eie og drift, slik at vi er trygge på at kommunen overtar anlegg som møter våre krav.

Den vi ansetter, vil samarbeide tett med fagansvarlig for utbyggingsavtaler slik at tekniske krav til utførelse av kommunaltekniske anlegg er godt ivaretatt. Prosjektrådgiveren vil også ha ansvar for å utarbeide gjennomføringsavtaler med utbyggere om teknisk infrastruktur i samarbeid med fagansvarlig for utbyggingsavtaler.

Den rette personen kan også få prosjektledelsesansvar for tiltak der kommunen er byggherre.

Hos oss vil du være en aktiv bidragsyter i utviklingen av fremtidig kommunal infrastruktur

Vi trenger en prosjektrådgiver som håndterer ansvaret med å sikre at prosjekter gjennomfører nødvendige tekniske avklaringer, i tillegg til å koordinere og lede teknisk bistand. Derfor søker vi deg som har erfaring fra oppgaver som har mye til felles med det du skal holde på med.

Fordi arbeidsoppgavene er sammensatt og favner bredt, er vi åpne for å vurdere ulike utdannings- og fagbakgrunner. Trolig har du en relevant ingeniørutdanning. Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.

Du må mestre norsk både muntlig og skriftlig svært godt.

Vi ser etter deg med solid gjennomføringsevne

Med et vidt spekter i oppgavene, som strekker seg fra å være enkle til utfordrende, ser vi etter deg med god vurderingsevne. Du trives når det er mye å gjøre og har såpass med struktur at du håndterer planer, raske endringer og nye innspill i det daglige arbeidet ditt.

Det er også viktig for oss at du er god til å skape relasjoner, enten det er internt i virksomheten, på byggeplassen eller andre steder. Du har et sterkt engasjement for infrastruktur og vet hvilken betydning det har for kommunen å sikre seg anlegg som skal fungere godt i lang tid. Vi ser etter deg som kjennetegnes som en målrettet, løsningsorientert og selvstendig person.

Stillingen er nyopprettet, har et stort spenn og variert innhold. Vi kan dermed stå inne for at den gir et stort rom for utvikling, både av oss som arbeidsgiver og for deg som søker.

Og hvem er vi?

Hos oss vil du jobbe i et kompetent og engasjert fagmiljø, som forvalter store samfunnsmessige verdier. Du kommer til en organisasjon som praktiserer tillitsbasert ledelse med mulighet for fleksibilitet og ansvar i rollen din.

I plan- og prosjektavdelingen hos Vei og park finner du fagdisiplinene som forvalter og utvikler veinettet og møteplassene i kommunen. Vi består blant annet av ingeniører og landskapsarkitekter. Dette gjør at gode råd er lett tilgjengelig «på huset».

Kontaktinformasjon

Nina Larsen Tveten, leder, 97 19 50 59

Arbeidssted

Sofiemyrveien 8
1412 Sofiemyr

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nordre Follo kommune

Referansenr.: 4643864732
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 04.06.2023

Søk stillingen her!

Nordre Follo kommune

Nordre Follo er landets 15. største kommune, med rundt 62 000 innbyggere og 5 000 ansatte. Vi er et samfunn i vekst og utvikling med store investeringer i nye boliger, infrastruktur og næringsliv. Med visjonen «nær og nyskapende» skal vi være en god kommune å bo og jobbe i både nå og i fremtiden.

I Nordre Follo kan du velge om du vil bo landlig, bynært eller urbant. Natur og friluftsliv er uansett aldri langt unna. Vi er nærmeste nabo til hovedstaden, og med toget er det bare 11 minutters reisevei til Oslo fra både Kolbotn og Ski. 

Vi er alltid på jakt etter å utvikle oss, og som medarbeider hos oss får du alltid utgjøre en forskjell for kommunen vår og menneskene som bor her. Våre verdier er ansvar, omsorg og respekt, og våre medarbeidere står for en profesjonell forvaltning, tilgjengelig innbyggerservice og et blikk mot fremtiden.

I Nordre Follo ønsker vi mangfold, og våre medarbeidere skal gjenspeile befolkningen i kommunen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Som arbeidsgiver er vi opptatt av å tilrettelegge arbeidsforholdene hvis du har behov for det.

Nordre Follo kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at du må begrunne det spesielt hvis du ber om unntak fra å stå på offentlig søkerliste. Hvis vi vurderer at det ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil vi kontakte deg.