Skip to content

Skogbrukssjef – Søndre Land kommune

  • by

Søndre Land tilhører Gjøvikregionen og er en perle med 30 minutter til byen vår Gjøvik, én time til snaufjell og halvannen time til Gardermoen og til hovedstaden. Sentralt, men unna byens larm, svevestøv, trafikkork, kassakøer og manglende parkeringsplass. Vi har stillhet, full barnehagedekning, frisk luft, godt oppvekstmiljø, rikt kulturliv og flotte muligheter for friluftsliv på åsene og Randsfjorden.

 Søndre Land er en av de større skogkommunene i Innlandet. Eiendomsstrukturen i skogbruket er god og mange skogeiere har relevant skogbruksutdannelse. Det er lange tradisjoner for å drive aktivt skogbruk.

100 % fast stilling som skogbrukssjef for snarlig tiltredelse.


Stillingen er variert med muligheter til å engasjere seg i utviklingen av skognæringen i en kommune der skogen har spilt en stor rolle historisk sett, og forhåpentligvis vil spille en stor rolle inn i det grønne skiftet. 

Vi søker deg som har bred skogbrukserfaring og som liker å jobbe både selvstendig og i samarbeid. 

Stillingen er plassert i avdeling Arealforvaltning som omfatter lokal landbruksforvaltning, lokal vilt- og miljøforvaltning, arealplanlegging, bygge- og delingssaker og oppmåling/geodata.  Avdelingen har i dag 7,5 stillinger.

Arbeidsoppgaver:

Kjerneoppgaver som skogbrukssjef vil være lovforvaltning og saksbehandling etter skoglov, herunder skogsvegbygging, forvaltning og kontroll av økonomiske virkemidler og veiledning mot skognæringen med hovedvekt på langsiktig ressursforvaltning. 

Skogbrukssjefen har ansvaret for viltforvaltningen med sekretærfunksjon for viltnemda. I dag er stillingen også tillagt arbeidsoppgaver etter jord- og konsesjonsloven.

Ulike regionale fagnettverk bidrar til at skogbrukssjefen deltar i et større fagmiljø.

Avdelingen er liten og det kan påregnes andre gjøremål utover kjerneoppgavene, alt etter avdelingens behov og kompetanse/interesse hos søker.

Kvalifikasjoner:

Høyere relevant skogfaglig utdanning, relevant erfaring og interesse for egen faglig utvikling og oppdatering
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
God kjennskap til aktuelt lovverk med vekt på skogloven og viltloven med forskrifter
Gode IT-kunnskaper og erfaring med digitale kartverktøy
Kjennskap til offentlig forvaltning
Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

Personlig egnethet vil bli vektlagt
Engasjement for skogbruk og evne til å motivere og veilede
God, positiv og tydelig kommunikasjonsstil
Har godt humør og bidrar til godt fellesskap
Gode samarbeidsevner, samtidig selvstendig, strukturert og initiativrik
Effektiv og løsningsorientert

Vi tilbyr:

Varierte og interessante oppgaver med stor kontaktflate
Muligheter for faglig påfyll og opplæring
Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med fleksibel arbeidstid
Lønn etter avtale

Tilsetting skjer på vanlige kommunale vilkår ut fra gjeldende lover, regler og avtaleverk, herunder bestemmelser om ferie, samt god pensjonsordning gjennom KLP. Kommunen har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift). For stillingen gjelder 6 måneder prøvetid.

Kontaktperson:

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Lars Harald Weydahl tlf: 41 33 75 60

Søknad sendes:

Alle søknader skal gå via vår elektroniske søknad (se www.sondre-land.kommune.no  under  fanen «Jobb hos oss») Kontakt HR ved behov for hjelp. 

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju og forespørsel.

Hvis du ønsker ditt navn unntatt fra offentlig søkeliste, skal det begrunnes (jfr. Offentlighetslova § 25). Dette må gjøres i søknad. Du vil bli kontaktet dersom ditt ønske ikke kan etterkommes.

Søknadsfrist: 5. juni 2023      

Link til søknadsskjema: Søk her

Søndre Land kommune

Søndre Land hører til Gjøvikregionen og er en perle med 30 minutter til byen vår Gjøvik, en time til snaufjell og halvannen time til Gardemoen og til hovedstaden. Sentralt, men unna byens larm, svevestøv, trafikkork, kassakøer og manglende parkeringsplass. Vi har stillhet, frisk luft, rikt kulturliv og flotte muligheter for friluftsliv på åsene og Randsfjorden.