Skip to content

Næringsutvikler til Verdal kommune

 • by

Verdal kommune søker Næringsutvikler i 100% stilling tilknyttet virksomhetsområdet næring, landbruk og miljø. Verdal er en kommune på Innherred med rikt næringsliv innen alle sektorer. Næringsutvikleren vil være et kontaktledd med næringslivet og de som ønsker å utvikle næring i regionen. Næringslivet i kommunen er i stor utvikling og behovet for å styrke næringslivsarbeidet er stort.  

Arbeidsoppgaver
 • Være brobygger mellom Næringsliv og kommunen.
 • Stimulere til næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med næringslivet.
 • Bidra til nyetablering og utvikling i eksisterende næringsliv.
 • Kontakt med næringslivsaktørene og etablerte utviklingsaktører.
 • Bidra i utviklingen av handlingsplaner for næring i kommunen.
 • Bidra til økt bolyst og stedsutvikling
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning, gjerne med bakgrunn i innovasjon og regional utvikling.
 • Erfaring fra relevant arbeidsområde eller næring.
 • Kunnskap om metodikk som grunnlag for å skape utvikling.
 • Kunnskap om det offentlige virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge, Forskningsrådet m.fl). 
 • Bakgrunn og erfaring innen økonomi, investorkompetanse vil også vektlegges.
Personlige egenskaper
 • God nettverks- og relasjonsbygger.
 • Selvgående, ambisiøs og initiativrik, med evne til å jobbe i team.
 • God formidler, både muntlig og skriftlig.
 • Samfunnsengasjert og fleksibel
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.
Vi tilbyr
 • Gode pensjons og forsikringsordninger. 
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en viktig næringskommune på Innherred. 
 • Erfarne kollegaer og et godt tverrfaglig arbeidsmiljø. 
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling.
 • Lønn etter kommunens lønns- og stillingsregulativ.
Kontaktinformasjon

Sten Solum, Næringssjef, +47 90181051

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Verdal kommune

Referansenr.: 4662031421
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 31.05.2023

Søk stillingen her!

Foto: Øyvind Malum

Fakta om Verdal kommune 

Verdal kommunes visjon er «Sterk fortid – stolt framtid». Våre verdier er «Åpen – Trygg – Modig», og disse verdiene skal særprege både det interne arbeid og møtene med innbyggere og samarbeidspartnere. Kommunen har tre hovedsatsingsområder i kommuneplanen, og som skal bidra til å skape ei stolt og bærekraftig framtid for verdalssamfunnet: 

– Livskraftig, attraktiv og miljøvennlig – i førersetet for grønn omstilling og grønne verdier 

– Inkluderende, raus og mangfoldig – bygd på verdighet, mestring og gode menneskemøter 

– Skapende, kompetent og framtidsrettet – en offensiv drivkraft i Trøndelag  

Verdal kommune er tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men har etter etableringen av Aker Verdal på slutten av sekstitallet blitt et industrityngdepunkt i Midt-Norge. Verdal er hjemkommunen til landets tredje største industripark – en viktig faktor for å forklare kommunens sterke velstands- og befolkningsvekst de siste 50 år. Verdal er spesielt kjent for sitt yrende kulturliv, ikke minst et sterkt amatørteatermiljø som har fostret flere av Norges mest kjente skuespillere.  

Kommunen har gode muligheter for friluftsliv fra hav til fjell. Med sine 1000 årsverk er kommunen Verdals største arbeidsgiver. Verdal kommune leverer årlig tjenester til sine 15.000 innbyggere tilsvarende en brutto produksjonsverdi på over 1,3 milliarder kroner.     

Slik behandler vi søknader
Verdal kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova § 25, slik at vedkommende gis anledning til å vurdere om søknaden likevel opprettholdes. 

Verdal kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, eventuelle funksjonsnedsettelser og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet.