Skip to content

Avdelingsleder – Kringsjå sykehjem – Kristiansund kommune

 • by

Liker du å lede, organisere og koordinere? Er du selvstendig, en god rollemodell med gode samarbeidsevner og en inkluderende lederstil? Da kan dette være stillingen for deg!

Kristiansund kommune har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder ved p.t Kringsjå sykehjem. 

Kringsjå sykehjem er et somatisk sykehjem og har plass til 29 beboere. Det ligger sentralt plassert i sentrum av Kristiansund.

Vi søker etter en dyktig og tydelig person med helsefaglig bakgrunn. Du må gjerne være kreativ og nytenkende, like å være pådriver i endrings- og utviklingsarbeid, samt ha god gjennomføringsevne. Hos oss får du være med på å utvikle morgendagens helse- og omsorgstjenester. Enheten er i stadig utvikling der vi har fokus på å sikre riktig kompetanse til rett tid, gi tilpassede og differensierte tilbud etter beboernes ulike behov, samt innføre velferdsteknologi. Vi arbeider også med å bygge opp heltidskultur i alle ledd av organisasjonen. Viktige virkemidler er blant annet ulike arbeidstidsordninger. Kringsjå sykehjem har egen fagsykepleier i dagstilling som samarbeider tett med avdelingsleder og deltar i enhetens kvalitetsteam.

Gjennom delegert myndighet fra enhetsleder, har du som avdelingsleder ansvar for avdelingens tjenestetilbud, økonomi- og personalressurser. Vi ønsker å utvikle mestringsorienterte ledere som har fokus på de tre overordnede ansvarsområdene når lederen planlegger, organiserer, leder og følger opp arbeidet. Avdelingsleder vil rapportere til enhetsleder. 

Avdelingsleder inngår i lederteam i Enhet for sykehjem og får en tydelig plass i styringsdialogen. 

Arbeidsområder
 • planlegge, organisere, lede og følge opp avdelingens tjenestetilbud, økonomi- og personalressurser i tråd med gjeldende lov, avtaleverk og politiske vedtak
 • samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • oppfølging av HMS-arbeid, avviksbehandling og kvalitetsutvikling
Kvalifikasjonskrav
 • norsk autorisasjon som sykepleier
 • gode digitale ferdigheter
 • god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Ønskede kvalifikasjoner
 • erfaring fra arbeid innen kommunale helse- eller sosialtjenester
 • videreutdanning innen ledelse av prosesser 
 • erfaring i velferdsteknologi og innføring av dette
Vi ser etter deg som 
 • er en ansvarsfull, samlende og tydelig leder
 • har evne til å jobbe systematisk og selvstendig
 • har gode egenskaper til å bygge helhetlig arbeidskultur
 • har evne til å ivareta og verdsette ansatte, samt videreutvikle deres kompetanse
Vi tilbyr
 • samarbeid sammen med de andre avdelingsledere som inngår i enhetens lederteam
 • et solid og aktivt fagmiljø med kvalitet og pasientsikkerhet i fokus
 • spennende utvikling og innføring av velferdsteknologi
 • et arbeidsmiljø som vektlegger HMS-arbeid
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP 
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Kontakt:
Ole Andrè Blom, personalleder
+47 71573920
Ole.Andre.Blom@kristiansund.kommune.no

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 29.05.2023

Ytterst mot storhavet ligger sjarmerende Kristiansund. En moderne by der bybildet farges av et rikt kulturliv, nye næringer og ramsalt historie. Kristiansund har 25.000 trivelige innbyggere og en urban bykjerne. Her er det råere og friskere, men samtidig varmere mellom mennesker. Vi har aktive og inkluderende sports- og musikkmiljøer, internasjonal fotofestival og en myriade av andre aktiviteter. Fantastisk natur både til sjøs og til fjells gir muligheter for et aktivt og variert friluftsliv. Kommunen har utviklingsorienterte skoler og barnehager med nasjonale topplasseringer, flotte idretts- og friluftslivsanlegg samt et spennende, engasjerende og relevant næringsliv. Med fly er du på Gardermoen i løpet av 45 minutter, og i Trondheim på 3,5 time med hurtigbåt.