Skip to content

Ingeniør – Vefsn kommune, avdeling teknisk drift

 • by

Teknisk drift har ansvarsområde innen drift, vedlikehold, planlegging og utbygging av veg, vann, avløp, park, boligfelt og industriområder.

I Vefsn kommune planlegges det nå store industrietableringer. Det ble i 2022 vedtatt temaplaner i et 10-års perspektiv for vann og avløpsområdet. Dette fordrer omfattende utbygginger av kommunal infrastruktur. I dette ligger også årlige ressurser for utskifting av vann og avløpsledninger. For å bidra i denne samfunnsutviklingen er det ledig 100 % fast stilling som ingeniør. Stillingen er plassert i stab i Teknisk drift.

Arbeidsområdet vil være:

 • prosjekt og byggeledelse av kommunalteknisk arbeid
 • teknisk og økonomisk oppfølging av kontrakter
 • styring av konsulenter for utarbeidelse av hovedplaner, forprosjekt og detaljplaner.
 • generell saksbehandling

Ønskede kvalifikasjoner:

 • ingeniør med fagområde veg, vann og avløp
 • praksis innen fagområdet er en fordel
 • søkere uten ingeniørutdanning, men med høy realkompetanse vil også vurderes
 • resultatorientert med evne til å arbeide selvstendig, men også i team

 Vi kan tilby:

 • krevende og interessante arbeidsoppgaver
 • et godt arbeidsmiljø og dyktige kolleger
 • gode pensjons og forsikringsvilkår
 • fleksibel arbeidstid

For nærmere opplysninger om stillingen kan driftssjef Harald Hoel Hammer kontaktes på telefon 979 67 299.

Lønnsvilkår:

Lønn etter avtale.

Kontakt:
Harald Hoel Hammer
Mobil: 97967299
E-post: harald.h.hammer@vefsn.kommune.no

For stillinger i Vefsn kommune:

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 14.06.2023

Vefsn kommune har 13 300 innbyggere hvorav ca 10.000 bor i Mosjøen. Byen er et trivelig service- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6. Stedet og kommunen har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har for øvrig et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur. Vefsn kommune søker hele tiden å drive utviklings- og forbedringsarbeid. Den samlede virksomheten har ca 1000 årsverk og er organisert med 20 selvstendige driftsenheter. Kommunen er veldrevet med vekt på positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå. Vår visjon er: Et steg foran som administrativt betyr å være modig i utvikling med verdisettene: Humør, Ansvarlighet, Nysgjerrighet og Engasjement