Skip to content

Juridisk rådgiver – Samfunnsutvikling, Hole kommune

 • by

Er du en dyktig jurist og ønsker å jobbe i vår med utvikling av Hole kommune? Da må du søke hos oss. Hole kommune er en attraktiv bokommune. Innbyggertallet er voksende. Mange pågående planprosesser vil bidra ytterligere til vekst. Kommunale tettsteder skal utvikles de kommende årene med fremtidsrettet infrastruktur og offentlige rom. Juridisk rådgiver vil bli en helt sentral medarbeider i samfunnutviklingen i Hole kommune gjennom arbeid med utbyggingsavtaler, momsavtaler og søknad om refusjoner. Det kan være aktuelt å benytte juridisk rådgiver til andre oppgaver ved behov, så som juridiske vurderinger innenfor kontraktsforvaltning, lov om offentlige anskaffelser og grunnerverv. 

Kvalifikasjoner

 •  Master i rettsvitenskap / juridisk embetseksamen.
 • Noen års relevant erfaring, primært knyttet til utbyggingsavtaler
 • Erfaring fra offentlig forvaltning.
 • Kunnskap om/ erfaring med utbyggingsavtaler og kontrakter, offentlige anskaffelser, entrepriserett.

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske og metodiske evner.
 • Evner å raskt sette seg inn i sammensatte problemstillinger.
 • Strukturert og resultatorientert.
 • Kan jobbe selvstendig og innehar utpregede samarbeidsevner.
 • Fleksibel og serviceinnstilt.

Hos oss får du:

 • Muligheten til å arbeide i en kommune med stort samfunnsansvar.
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innenfor et komplekst felt.
 • Høy grad av tillit og ansvar. 
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom KLP.
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for hjemmekontor.

Kontaktpersoner:
Roger Sørslett
Telefon 32 16 11 00

Åge Andre Sandum
Telefon32 16 11 00

Søk stillingen her!

Søknadsfrist: 12.06.2023

Om arbeidsgiveren

Hole kommune har ca. 7000 innbyggere og ligger under 30 minutters kjøring fra Sandvika. Det jobbes med ny vei og bane som formodentlig vil redusere reisetiden ytterligere.Kommunen rigger seg for vekst og utvikling ved egne investeringer og satsningsområder og i felleskap med kommunene i Ringeriksregionen. Kommunens viktigste oppgave fremover er å både bevare de gode lokale verdiene og samtidig sørge for befolkningsvekst og nye arbeidsplasser.Hole er kommunens største arbeidsgiver med omlag 700 ansatte. Våre verdier kalt “RÅLF”, Respekt- Åpenhet- Lojalitet- Fleksibilitet er godt nedfelt i vår organisasjonskultur, og du som søker må føle eierskap til disse verdibegrepene.Vår organisasjon kjennetegnes videre av en Vi-kultur, og vi trenger deg som vil spille på lag og bidra til at kommunen yter sitt beste for våre innbyggere.