Skip to content

Nome kommune søker erfaren kommuneplanlegger – 2. gangs utlysning

 • by

Vil du forandre verden?

Som kommuneplanlegger har du store muligheter til å skape et bedre lokalsamfunn. Du kommer tett på lokalbefolkningen, politikerne og kommuneorganisasjonen. Du jobber konkret med FNs bærekraftsmål og klimatiltak

som faktisk virker. I tilleg jobber du med folkehelse, oppvekst og stedsutvikling. Alt dette er viktig for at kommunene våre skal være gode å leve og jobbe i. I Nome kommune kan du i tillegg være med på å forandre verden! I Nome ligger

Fensfeltet, med Europas største forekomst av REE. Nå skal Nome-samfunnet forberede og planlegge for en mineralnæring som kan få store ting til å skje på et lite sted. Vil du være med på å forme utviklingen i en av de mest spennende kommunene i Norge? Da er du den vi søker som kommuneplanlegger i Nome.

Kort om stillingen

100 % fast stilling som kommuneplanlegger.

Beskrivelse av arbeidsstedet

Stillingen er lagt til stab hos etatsjef for samfunnsutvikling. Arbeidssted er Nome rådhus som er lokalisert på Ulefoss.

Nome kommune jobber etter visjonen nært og godt. Dette betyr at kommunen både skal være nært på innbyggerne og levere gode tjenester, at de som bor i kommunen skal oppleve at de bor “midt i smørøyet” og at de har et godt bosted.

Som vår nye kommuneplanlegger vil du ha en sentral rolle i realisering av denne visjonen.

Stillingsbeskrivelse/ arbeidsoppgaver

Som kommuneplanlegger samarbeider du tett med kommunens enheter og kommunedirektørens ledergruppe. Dine hovedoppgaver inkluderer overordnet planlegging og koordinering opp mot budsjett og handlingsprogram, og mot

kommunens øvrige planverk. Som en sentral del av ledergruppens apparat, vil du jobbe med mål, tiltak og resultater som springer ut av politiske vedtak, årlige budsjetter og fireårige handlingsplaner.

Som kommuneplanlegger vil du:

 • drive prosessene som sikrer helhetlig planlegging
 • være tett på innbyggere og interessegrupper
 • jobbe med alle deler av organisasjonen for å sikre at visjonene for kommunen blir gjort til virkelighet
 • ha ansvar for koordinering av kommuneplanarbeidet på tvers av fagfelt og interesser
 • bidra til kvalitetsutvikling av kommunens plan- og styringssystem
 • bidra til utarbeidelse av nødvendige planer innenfor kommunens satsningsområder
 • jobbe med utredninger, analyser og strategisk planlegging
 • jobbe med samfunnsutvikling og innarbeiding av bærekraft, folkehelse og beredskap i overordna planer
 • bistå opp mot politiske prosesser både overfor samfunnsaktører, regionale og nasjonale myndigheter

Kvalifikasjoner

Formelle kvalifikasjonskrav:

 • høyere utdanning på masternivå
 • særlig relevant erfaring kan kompensere for krav om mastergrad
 • dokumentert kompetanse/ erfaring innen kommune- og samfunnsplanlegging

Det er krav om universitets- eller høgskoleutdanning på mastergradsnivå. Utdanning innen samfunnsplanlegging, samfunns- eller statsvitenskap er relevant, men annen høgere utdanning kan også vurderes. Det er avgjørende at søker har interesse for og kunnskap om analyse og statistikk, kjennskap til prognosearbeid og for langsiktig samfunnsutvikling og strategisk planlegging. Stillingen er utpreget prosjektorientert, og den som tilsettes må kunne lede gode prosesser og ha kunnskap om prosjektledelse. Det er viktig å beherske kommunikasjon og samarbeid i spennet mellom politikk, administrasjon og publikum. Erfaring fra slikt arbeid vil bli tillagt stor vekt. Det samme gjelder skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi ser etter deg som

 • brenner for og har et høyt engasjement for steds- og samfunnsutvikling
 • forstår at folk er en viktig faktor i utvikling
 • evner å lytte
 • er en fremtidsrettet pådriver
 • har god politisk forståelse
 • har dokumenterbar evne til å jobbe målrettet, strukturert og med stor kapasitet
 • har gode samarbeidsevner, men jobber godt selvstendig
 • har relevant arbeidserfaring
 • har interesse og forståelse for overordnet samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • en stilling der du jobber tett på politiske prosesser og har en sentral rolle i planlegging og samfunnsutvikling
 • stor selvstendighet og utfordrende arbeidsoppgaver
 • utviklingsmuligheter
 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • spennende arbeidsmiljø med et bredt sammensatt team
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • konkurransedyktig lønn etter avtale

Offentliggjøring

Søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette (offentleglova § 25).

Kontakt:
Frid Elisabeth Berge – Etatsjef samfunnsutvikling
Mobil: 48224469

E-post: frib1201@nome.kommune.no

Søknadsfrist: 14.06.2023

Søk stillingen her!

Slik søker du

Vi anbefaler å ha skrevet søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du lime (kopiere) inn teksten i søknaden.

Når du begynner å registrere søknaden må du ferdigstille, det er ikke mulig å mellomlagre søknaden.

Søk på den aktuelle stillingen ved å klikke på “linken” og gjennomfør de 5 hovedpunktene før du sender søknaden ved hjelp av det siste punktet.

Hvis du har huket av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, vil du få en epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

Kanalkommunen Nome ligger “midt i smørøyet” og er en kommune med flere vakre steder å bosette seg. Største del av befolkningen bor i eller omkring Lunde og Ulefoss sentrum.

Det er kort vei til Grenlandsregionen i sør og til Bø i Midt-Telemark med vakre Lifjell i nord.

Det er kun 30-60 minutters kjøring til sjø og fjell, og kun 2 timer til Oslo. Sørlandsbanen stopper i Lunde.

Kommunen har ca. 6600 innbyggere og et areal på 434 km². Nome har barnehagedekning, ledige boligtomter, videregående skoler og kort vei til universitetet i Sørøst-Norge (Bø, Porsgrunn og Notodden).