Skip to content

HR-rådgiver med hovedarbeidsområde innenfor IA, HMS og nærvær – Halden kommune

 • by

HR-avdelingen i Halden kommune har ledig fast stilling som rådgiver med hovedarbeidsområde innenfor IA-, HMS- og nærværsarbeid.

Offentlig sektor står overfor en omfattende omstilling, og Halden kommune er intet unntak. Omstillingsarbeidet utfordrer den tradisjonelle organiseringen og det krever kontinuerlig, hyppige og varig utvikling. Et av kommunens store utfordringer i framtiden er å sikre tilstrekkelig bemanning for å kunne yte lovpålagte tjenester. Med utgangspunkt i dette, er det helt nødvendig å jobbe systematisk med et godt arbeidsmiljø og et inkluderende arbeidsliv (IA). Her vil HR-rådgiver med hovedarbeidsområder innenfor IA-, HMS- og nærværsarbeid ha en viktig rolle gjennom systematisk arbeid og som bindeledd i organisasjonen mellom ledere, ansatte og eksterne aktører. Da med hensikt å gi nødvendige verktøy, bygge kompetanse, utvikle ledere og sikre gode prosesser.

Beskrivelse av arbeidssted:

HR-avdelingen har pt. 13 faste årsverk inkl. leder. Avdelingen er organisert i sentraladministrasjonen under kommunedirektøren. Avdelingen bidrar bredt og arbeidsoppgavene er varierte, men i hovedsak består oppgavene i avdelingen av rådgivning innen individuell og kollektiv arbeidsrett, organisasjonsutvikling, kvalitets- og forbedringsarbeid, lønn, tariff og medbestemmelse, HMS og sykefraværsoppfølging, lederutvikling og rekruttering.

HR-avdelingen er en «kompakt» avdeling der kollegaer jobber tett sammen på tvers av fagfelt og arbeidsoppgaver. Som ansatt i HR-avdelingen må man belage seg på å bidra der det er nødvendig. Som ansatt i HR-avdelingen vil du bli en del av et sterkt faglig miljø, med kollegaer som er stolte av og engasjerte i jobben og arbeidsplassen sin.

I tillegg til å jobbe i tett samarbeid med øvrige ansatte i HR-avdelingen, jobber HR-rådgiver nært med øvrige avdelinger i sentraladministrasjonen, de ulike sektorene, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

Rollen som rådgiver innebærer stor grad av selvstendighet og faglig ansvar med utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver.

Kommunes verdigrunnlag – Åpenhet – Tillit – Respekt – Redelighet står sentralt i HR-avdelingen. Disse verdiene skal være tydelig gjenkjennbare i vårt virke.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

 • Lederstøtte gjennom rådgiving og veiledning ifm. nærværsarbeid med tanke på rutiner, tilrettelegging, arbeidsutprøving, utarbeide dokumentasjon mm.
 • Lederstøtte gjennom rådgiving og veiledning ifm. arbeidsmiljø og forebyggende arbeidsmiljøarbeid
 • Lederopplæring og lederutvikling innenfor rådgivers fagområde
 • Bidra med å utarbeide og implementere overordnende reglementer, retningslinjer og rutiner
 • Bidra i organisasjonsutviklingsprosesser
 • Saksbehandle og bistå i rekrutteringsprosesser
 • Generell rådgivning og saksbehandling
 • Samhandling med arbeidstakerorganisasjonene
 • Løpende oppgaver/henvendelser

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning:

 • Utdanning på høyskolenivå, relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Ledererfaring er ønskelig
 • God organisasjonsforståelse
 • Kjennskap til aktuelle lover og avtaleverk
 • Erfaring fra/interesse for HR-området
 • Gode IT-ferdigheter
 • Det kreves god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlige egenskaper: 

 • Den som tilsettes må ha gode samarbeid- og kommunikasjonsferdigheter.
 • Serviceinnstilt
 • Kunne bygge gode relasjoner
 • God rolleforståelse og integritet
 • Nytenkende, utviklings- og løsningsorientering er viktige krav til stillingen
 • Evne til å sette seg inn i nye problemstillinger samt evne til å arbeide systematisk og strukturert
 • Må evne å jobbe selvstendig så vel som i team
 • Fleksibel og omstillingsdyktig

HR-avdelingen er preget av høyt aktivitetsnivå, og den som tilsettes må være effektiv og kunne arbeide i et hektisk miljø med knappe tidsfrister.

Rådgiver rapporterer til HR-sjef.

Generelle betingelser:

 • Lønn etter avtale.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for å benytte fleksibel arbeidsplass etter avtale med leder
 • Pliktig innskudd i Halden kommunale pensjonskasse med 2 %.
 • Arbeidssted rådhuset 3. etg

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen “Send søknad”. 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette – jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontakt:
Anita Skagen
E-post: +47 94016388
anita.skagen@halden.kommune.no

Søknadsfrist: 14.06.2023

Link til søknadsskjema: Søk her

Åpenhet – Tillit – Respekt – Redelighet

Halden kommune

Halden er Norges vakreste by. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går. Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter. Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet – tillit – respekt – redelighet. Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt. Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle arbeidslivet og byen vår i fellesskap. Halden er en grensekommune med nærhet til viktig infrastruktur som E6, jernbane og havn. Halden har en av Norges mest besøkte turistattraksjoner i Fredriksten festning. Vi har svært mange kulturarrangementer, et aktivt og variert idrettsliv og fantastiske friluftsmuligheter. Derfor er Halden et bra sted å besøke og et fantastisk sted å jobbe og bo. www.halden.kommune.no