Skip to content

Avdelingsleder for budsjett og rapportering – Gjøvik kommune

 • by

Vil du være med å utvikle Gjøvik kommune og bidra til god økonomistyring?

Vi søker en avdelingsleder for budsjett og rapportering med stor arbeidskapasitet og god økonomisk forståelse i 100 % fast stilling. 

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Økonomi stab er en del av sektor for administrasjon, forvaltning og teknisk drift i Gjøvik kommune, og består av 22 medarbeidere med hovedoppgaver knyttet til budsjett, rapportering, regnskap, fakturering, lønn, finans- og gjeldsforvaltning. En sentral oppgave for staben er å yte støtte og veiledning til kommunens ledelse, samt bistå i helhetlig styring og utvikling av kommunen. I samarbeid med de øvrige kommunene i Gjøvikregion benytter vi økonomisystemet, Visma Enterprise Plus.

Avdelingsleder for budsjett og rapportering er en spennende stilling med varierte og utfordrende oppgaver i et godt fagmiljø og med gode kollegaer. Gjøvik kommune benytter Framsikt som styrings -og rapporteringsverktøy.

Stillingen leder egen avdeling med 3 økonomirådgivere og samarbeider tett med avdeling for regnskap og lønn. Nærmeste overordnede er økonomisjef.

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver:
 • Budsjett- og økonomiplanarbeid, herunder prosessplanlegging og koordineringsansvar samt ansvar for ajourhold av kommunens budsjetter, rapportering og økonomirutiner.
 • Økonomisk rapportering og analyser på kommune- og virksomhetsnivå samt vertskommunesamarbeid, eksempelvis årsrapport, årsregnskap og Kostra-rapportering.
 • Ansvar for veiledning og opplæring innenfor sitt fag- og ansvarsområde av ledere.
 • Utarbeide, kvalitetssikre og dokumentere internkontrollrutiner av økonomioppfølgingen av budsjett og regnskap er i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.
 • Systemansvarlig og viderutvikling av budsjett- og rapporteringssystem.
 • Saksutredninger, beregninger og prosjektarbeid.
 • Fagadministrativt, budsjett- og personalansvar for avdelingen. Lede, veilede og motivere medarbeidere og bidra til gode arbeidsprosesser og arbeidsmiljø.
 • Andre oppgaver og ansvar som faller innenfor stabens ansvarsområde og individuell lederavtale.
Kvalifikasjoner:
 • Relevant høyere utdannelse av minimum 4 års varighet. Relevant erfaring kan i noen grad vurderes å erstatte krav til utdannelse.
 • Erfaring fra kommunal sektor og kommunal økonomistyring er en fordel.
 • God økonomi- og regnskapsforståelse.
 • Ledererfaring er ønskelig.
 • Gode digitale ferdigheter og kompetanse innen økonomisystemer og IKT-verktøy som f.eks. Excel.
 • Personlig egnethet hvor samarbeidsegenskaper og gjennomføringsevne i arbeidet vil bli vektlag.

Personlige egenskaper:

 • Du kan motivere og spille andre gode.
 • Du er initiativrik, pålitelig og ansvarsbevisst.
 • Du har evne til å arbeide målrettet, selvstendig og systematisk over tid.
 • Du er en god formidler av kunnskap og trygg i samhandling med ledere og kollegaer.
 • Du er analytisk, nytenkende og praktisk løsningsorientert.
Vi kan tilby:
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter.
 • Erfarne og dyktige medarbeidere og kollegaer.
 • Kontorplass i et nytt, åpent og lyst kontorlandskap med gode muligheter for variasjon av plassering med prosjektsoner, ulike former for stillerom og muligheter for hjemmearbeid.
 • Fleksibel arbeidstid, lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Kontaktperson:
Jan Ove Moen mob: +47 48296743

Søknadsfrist: 09.06.2023

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Gjøvik kommune

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring. Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen “Universitetsbyen Gjøvik – ledende i bærekraftig vekst og utvikling”. Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling. Tilgjengelighetserklæring for EasyCruit