Skip to content

Fagleder regnskap – Gjøvik kommune

 • by

Vi søker deg som er nysgjerrig på nye utfordringer og liker å finne gode løsninger sammen med andre

Ledig 100 % stilling som fagleder regnskap i Gjøvik kommune.

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Økonomi stab er en del av sektor for administrasjon, forvaltning og teknisk drift i Gjøvik kommune, og består av 22 medarbeidere med hovedoppgaver knyttet til budsjett, rapportering, regnskap, fakturering, lønn, finans- og gjeldsforvaltning. En sentral oppgave for staben er å yte støtte og veiledning til kommunens ledelse, samt bistå i helhetlig styring og utvikling av kommunen. I samarbeid med de øvrige kommunene i Gjøvikregionen benytter vi økonomisystemet, Visma Enterprise Plus.

Fagleder regnskap er en spennende stilling med varierte og utfordrende oppgaver i et godt fagmiljø med gode kollegaer og  utviklingsmuligheter.

Stillingen inngår i et team på 9 regnskapskonsulenter i avdeling for regnskap og lønn. Nærmeste overordnede er regnskapssjef. 

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver:
 • Fagadministrativt ansvar for faggruppe regnskap, kommunens regnskaper og årsoppgjør.
 • Ansvar for koordinering av personalressurser i faggruppen.
 • Ansvar for å kvalitetssikre, avstemme og dokumentere aktuelle arbeidsprosesser og utført arbeid i henhold til gjeldende lov- og regelverk.
 • Identifisere, videreutvikle og gjennomføre forbedringstiltak innenfor regnskap og fakturering.
 • Ansvar for veiledning og opplæring innenfor sitt fagområde. Stillingen har faglig instruksjonsmyndighet innenfor sitt fag.
 • Andre oppgaver relatert til stillingens formål spesifiseres i individuell stillingsbeskrivelse utarbeidet og ajourført av nærmeste leder.
 • Stillingen har ikke personal- eller budsjettansvar.
Kvalifikasjoner:
 • Økonomisk høgskoleutdanning, relevant erfaring kan kompense for manglende formell utdannelse.
 • Krav om NKK-godkjent regnskapsfører eller autorisert regnskapsfører, eller at søker plikter å sertifisere seg som NKK-godkjent regnskapsfører innen to år.
 • God systemforståelse og motivasjon for automatisering og digitalisering av arbeidsprosesser
 • Gode datakunnskaper i Excel og økonomisystemer.
 • Det er en fordel med arbeidserfaring med økonomi- og regnskapsoppgaver i kommuner eller større virksomheter.
 • Det er en fordel med kompetanse innen momsfradrag/-kompensasjon.
 • Personlig egnethet vektlegges. 

Personlige egenskaper:

 • Du er nysgjerrig på nye utfordringer og liker å finne gode løsninger sammen med andre.
 • Du kan jobbe selvstendig og effektivt, med høy grad av nøyaktighet.
 • Du kan håndtere høyt arbeidspress og korte frister i perioder.
 • Du må like å være i en operativ rolle som formidler av kunnskap og være trygg i samhandling med ledere og kollegaer.
 • Du er initativrik og tar eierskap til oppgaver og prosesser.
Vi kan tilby:
 • Selvstendige og varierte arbeidsoppgaver i et stort fagmiljø med moderne og gode IKT-løsninger.
 • Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter i et godt arbeidsmiljø.
 • Godt faglig nettverk med et etablert interkommunalt faglig samarbeid innen Gjøvikregionen, med bl.a. felles økonomisystem, kontostruktur og rutiner.
 • Kontorplass i et nytt, åpent og lyst kontorlandskap med gode muligheter for variasjon av plassering med prosjektsoner, ulike former for stillerom og muligheter for hjemmearbeid.
 • Fleksibel arbeidstid, lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Kontaktpersoner:
Jan Ove Moen mob: +47 48 29 67 43
Stein Tore Hagen mob: +47 99 59 04 32

Søknadsfrist: 09.06.2023

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Gjøvik kommune

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring. Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen “Universitetsbyen Gjøvik – ledende i bærekraftig vekst og utvikling”. Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling. Tilgjengelighetserklæring for EasyCruit