Skip to content

Miljøterapeut – Aktivitet og boveiledning, Smøla kommune

 • by

Spennende jobb innen miljøarbeid

Kort om stillingen

Enhet aktivitet og boveiledning består av bofellesskap for funksjonshemmede, avlastningstjeneste for barn, aktivitetstilbud og boveledningstjeneste. Enheten tok i bruk et nytt moderne bofellesskap i 2022 – et løft for både beboere og ansatte.

Enheten har ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut. Stillingen har turnusarbeid inkl. arbeid på helg. Arbeidssted er p.t. Rådhusveien og Hopen bofellesskap. 

Ansvars- og arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge for og gi gode tjenester i henhold til vedtak.
 • Målrettet miljøarbeid ut fra den enkelte tjenestemottakers behov.
 • Primærkontaktansvar og samarbeid med aktuelle instanser.
 • Aktivisering og bistand i daglige gjøremål.
 • Sikre riktig og nødvendig dokumentasjon. Enheten bruker pr i dag Gerica som fagsystem.
 • Medansvar for fagutvikling og opplæring.
 • Bidra til å sikre en god og forsvarlig tjeneste i samsvar med gjeldende lovverk.
 • Legemiddelhåndtering.
 • Samarbeid med ulike faggrupper, kontakt med pårørende
 • Utarbeide, oppdatere og følge opp vedtak etter hol. Kap 9.

Kompetansekrav

 • Relevant høyskoleutdanning, fortrinnsvis vernepleier eller sykepleier. Gyldig norsk autorisasjon.
 • Relevant arbeidserfaring
 • Gode samarbeidsegenskaper og personlig egnethet vektlegges 

Det forutsettes at søkere behersker norsk både muntlig og skriftlig.
Førerkort klasse B.
Den som tilsettes må framvise politiattest. 

Vi tilbyr

 • Nytt bofellesskap med flotte leiligheter for brukere og gode ansatteareal
 • Spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste.
Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

Kontaktpersoner:
Gudmundur Gardarsson tlf: 47710380 mob: 47710380
Tove Norøm Rokstad mob: +47 93014960

Søknadsfrist: 11.06.2023

Link til søknadsskjema: Søk her

Øykommunen Smøla med sine 2150 innbyggere ligger mellom byene Kristiansund og Trondheim. Øya har en flott skjærgård og kystnatur og et variert kulturliv som gir gode muligheter for en aktiv fritid. Smøla har et variert næringsliv bestående bl.a av havbruk, landbruk, fiskeri, reiseliv, servicenæring og energiproduksjon (vindkraft).
Smøla kommune som organisasjon har en to-nivås organisasjonsstruktur med 9 resultatenheter. Vi er ca 250 medarbeidere og er kommunens største arbeidsplass. Det er et godt samarbeid med nabokommuner på en del tjenesteområder.