Skip to content

NAV-leder, Smøla kommune

 • by

 Vil du lede et viktig samfunnsoppdrag? Har du et brennende engasjement for inkludering, arbeidsliv og mangfold?

Vi søker en dyktig og engasjert leder til vårt NAV-kontor på Smøla. Kontoret er i Smøla rådhus på Hopen.
NAV Smøla har for tiden 5 ansatte og leverer tjenester til kommunens 2 160 innbyggere. NAV Smøla er samlokalisert med barneverntjenesten i kommunen.

NAVs samfunnsoppdrag er å bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid og aktivitet. Målet er å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked.

Vi ønsker en leder som evner å:

 • lede NAV-kontoret og samtidig bidra til å løfte NAV Møre og Romsdal og Smøla kommunes arbeid mot utenforskap
 • videreutvikle de brukerrettede tjenestene og ta i bruk effektive arbeidsformer
 • sikre utstrakt samarbeid med næringslivet, interne og eksterne samarbeidspartnere

Sammen med medarbeidere er du dedikert til å levere gode tjenester og resultater både for innbyggerne og arbeidsgiverne i kommunen.

NAV-kontoret styres gjennom et partnerskap mellom stat og kommune.
Stillingen rapporterer til direktør i NAV Møre og Romsdal og til kommunedirektør i Smøla kommune. Leder i NAV Smøla er ansatt i Smøla kommune.

Besøk nettsiden Opplev Smøla for å se noe av det Smøla har å by på som bosted.

Arbeidsoppgaver

 • Fag-, personal-, budsjett- og resultatansvar. Som NAV-leder er din oppgave å sikre god resultat- og måloppnåelse i både de statlige og kommunale tjenestene
 • Utvikle, koordinere og lede kontorets samlede virksomhet
 • Legge til rette for god medvirkning og medbestemmelse for ansatte
 • Sikre kunnskapsdeling og kompetanseutvikling som bidrar til å nå NAVs mål om flere i arbeid, bedre brukermøter, økt kompetanse og pålitelig forvaltning
 • Bidra i utviklingen av og gjennomføringen av strategier som ivaretar og løser NAVs samfunnsoppdrag på best mulig måte for innbyggere og virksomheter i Smøla kommune
 • Utvikle gode relasjoner og samarbeid med næringsliv og samarbeidspartnere
 • Bygge NAVs omdømme og være en aktiv samfunnsaktør som bidrar til utvikling lokalt, både faglig og resultatmessig
 • Kommunikasjon- og mediehåndtering

Kvalifikasjoner

 • Fullført relevant utdanning på bachelor- eller masternivå. Utdanning på annet nivå og/eller erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Ledererfaring er ønskelig.
 • Kunnskap og forståelse for partssamarbeid, den norske arbeidslivsmodellen og den norske arbeids- og velferdspolitikken
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og statlige og kommunale tjenestetilbud er en fordel
 • God økonomiforståelse og forståelse for rammebetingelser
 • Forvaltningskompetanse, evne til å se fagbehov innen de forvaltningsmessige fagområdene som NAV forvalter
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
 • God digital kompetanse med evne til å sette seg inn i nye løsninger og digitale verktøy
 • Markedskompetanse

Personlige egenskaper

 • Du er en trygg og tydelig leder som våger å utfordre og evner å gjennomføre
 • Du er åpen for innspill, gir handlingsrom og er god til å se, utvikle den enkelte medarbeider
 • Du er utviklingsorientert og har evne til å lede endrings- og omstillingsprosesser
 • Du evner å jobbe strukturert og kan gjøre klare prioriteringer
 • Du har gode kommunikasjonsevner og gode evner til å bygge relasjoner
 • Evne til å motivere og støtte medarbeiderne gjennom tillitsbasert ledelse
 • Tydelig, åpen og inkluderende lederstil
 • Evne til å tenke helhetlig og langsiktig

 Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Et kompetent, aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP 

Kontaktperson:
Birgit Iversen Eckhoff tlf: 93461011 mob: 93461011

Søknadsfrist 11.06.2023

Link til søknadsskjema: Søk her

Øykommunen Smøla med sine 2150 innbyggere ligger mellom byene Kristiansund og Trondheim. Øya har en flott skjærgård og kystnatur og et variert kulturliv som gir gode muligheter for en aktiv fritid. Smøla har et variert næringsliv bestående bl.a av havbruk, landbruk, fiskeri, reiseliv, servicenæring og energiproduksjon (vindkraft).
Smøla kommune som organisasjon har en to-nivås organisasjonsstruktur med 9 resultatenheter. Vi er ca 250 medarbeidere og er kommunens største arbeidsplass. Det er et godt samarbeid med nabokommuner på en del tjenesteområder.