Skip to content

Fagleder – arkivet – Kongsberg kommune

 • by

Kongsberg kommune har ledig 100% stilling som fagleder for arkivet i Kongsberg kommune

Kort om stillingen

Arkivet i Kongsberg kommune fungerer som en journalenhet med felles postjournal og sak-/arkivsystem for hele kommunen inkl. kommunale foretak. Alle enheter journalfører og arkiverer i sak-/arkivsystemet Elements.

Organisatorisk er sentralarkivet plassert i avdeling sammen med innbyggerkontakten og politisk sekretariat, og holder til i rådhuset på Kongsberg.

Vi søker en fagleder for arkiv med gode arkiv- og datakunnskaper, som vil være med å videreutvikle kommunens dokumentsikkerhet og forvaltning.  Du må like å arbeide med mennesker, digitalisering, integrasjoner og lokaldemokrati.

Vi tilbyr

 • En spennende hverdag med varierte og spennende oppgaver i forbindelse med et viktig samfunnsoppdrag 
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Pensjonsordning i KLP
 • Stillingen lønnes etter utdannelse og kvalifikasjoner 

 Innhold i stillingen 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Systemansvar for saksarkivsystemet
 • Initiere og videreutvikle retningslinjer og rutiner
 • Sørge for at arkiv og saksbehandling er i samsvar med lover og retningslinjer
 • Ansvar for faglig utvikling, koordinering og effektivisering av arkivområdet
 • Ansvar for å oppdatere og ajourføre arkivplan
 • Arkivfaglig rådgiving og bistand til kommunale foretak
 • Brukerstøtte for og opplæring av ansatte i kommunen som bruker Elements
 • Dokumentbehandling/systematisering og klargjøring for deponering til IKA Kongsberg
 • Delta i regionale nettverk

Formelle kvalifikasjonskrav

Utdanning på høyskole eller universitet på bachelornivå, fortrinnsvis innenfor arkiv og dokumentbehandling

Annet

 • Bred erfaring fra arkivarbeid, fortrinnsvis fra offentlig sektor er ønskelig
 • God kjennskap om lov- og regelverk innen arkiv og offentlig forvaltning
 • Kjennskap til Noark-baserte sak- og arkivsystemer. Vi bruker Elements
 • Erfaring fra daglige driftsoppgaver fra arkiv, og gjerne fra offentlig sektor
 • God IKT- kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Har gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsevner
 • Er analytisk, strukturert og nøyaktig
 • Takler høyt arbeidstempo
 • Evne til å tilegne seg ny kunnskap 
 • Evne til å jobbe selvstendig 
 • Positiv, initiativrik og serviceinnstilt

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA skal også dette leveres før tiltredelse.

Kontaktperson for stillingen

Anne Ellen Bamle
Mobil: 90215927
E-post: anne.ellen.bamle@kongsberg.kommune.no

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 17.09.2023

Kongsberg kommune har 27.700 innbyggere og ligger sentralt på østlandet. Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Teknologibyen Kongsberg er stolt av sin historie og teknologi i verdensklasse. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg kommune bidrar til videreutvikling av byens særpreg med fokus på livs- og miljøkvalitet. Vi er ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.