Skip to content

Overingeniør – Vann og avløp, Bærum kommune

 • by

Vann og avløp i Bærum kommune søker deg som brenner for VA-faget og som ønsker å bidra til at vi også fremover har en moderne drifts- og beredskapsorganisasjon. Som fagansvarlig for avløpsnett vil du sammen med de 6 i gruppa være en viktig bidragsyter til at vann og avløp har et velfungerende avløpsnett. Vi har mål om å være anerkjent som ledende innenfor vann- og avløpssektoren og søker derfor deg som tenker utenfor boksen og som ser muligheter der andre ser begrensninger.

Arbeidsoppgaver
 • Koordinere gruppas oppgaver og ha oversikt over tilstanden på ledningsnettet for avløp i Bærum kommune
  Bistå gruppa i både faglige og tekniske utfordringer
  Følge opp arbeidet på avløpsnettet knyttet til gruppas arbeid, samt være et bindeledd mot andre grupper og avdelinger i VA
  Være en pådriver til utvikling av fagområdene i gruppa (rørinspeksjon, spyling/suging av avløpsnett, kildesporing)
  Kan bli aktuelt med turnus på vår driftssentral og det må påregnes å gå inn i overordnet vakt ved behov
  Andre oppgaver som naturlig hører inn under fagområdet
Kvalifikasjoner
 • Utdanning fra teknisk fagskole, høyskole eller universitet, fortrinnsvis innen VA, kjemi og miljøfag eller annen tilsvarende utdanning. Relevant teknisk erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • Har interesse for å utvikle nye løsninger og måter å løse oppgaver på
 • Noen års erfaring fra arbeid med VA-drift er en fordel
 • Førerkort klasse B er et minimum
 • Interesse for, erfaring med og kjennskap til data
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve B2
Personlige egenskaper
 • Liker å ha en koordinerende rolle og få andre til å bidra sammen
 • Er resultatorientert og tar eierskap til prosjekt og leveranser
 • Er opptatt av kunnskapsdeling
 • Ansvarsfull og resultatorientert
 • Fokus på innovasjon og moderne drift
 • Selvstendig, men trives med å arbeide i tverrfaglige team
 • Utadvendt med gode kommunikasjonsevner
 • Nysgjerrige og nytenkende, gjerne en som tenker utenfor boksen
Vi tilbyr
 • Spennende og varierte oppgaver i en fremtidsrettet og miljøfokusert virksomhet
 • Gode muligheter for faglig videreutvikling
 • Trivelig og godt arbeidsmiljø
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktig lønn
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Kontakt:
Helene Ekren Wenner – Avdelingsleder
Telefon: 90704316

Søknadsfrist: 25.09.2023

Søk stillingen her!

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.