Skip to content

Seksjonsleder næring – Trøndelag fylkeskommune

 • by

Fylkesdirektøren, inkl. direktører (211001), Trøndelag fylkeskommune

–          Har du lyst til å engasjere deg i nærings- og samfunnsutvikling i Trøndelag?
–          Liker du å være pådriver for utvikling og omstilling?
–          Ønsker du å bidra til å utvikle virkemidlene for næringslivet i regionen?

Da kan akkurat du være den vi ønsker som ny seksjonsleder!
Ved næringsseksjonen på avdeling plan, næring og kulturminner er det ledig fast stilling som seksjonsleder. Seksjonen har 28 dyktige medarbeidere med ulik fagbakgrunn. Stillingen er underlagt direktør for plan, næring og kulturminner, og inngår i direktørens ledergruppe.
Fylkeskommunen har omfattende oppgaver som samfunnsutvikler og har ansvar for ulike næringsrettede virkemidler. For å lykkes må vi ha et sterkt engasjement for partnerskapsarbeid med kommuner, næringsliv og andre aktører. Trøndelagsplanen – regional planstrategi, Verdiskapingsstrategien, Klimaomstillingsstrategien og Kompetansestrategien gir sterke føringer for arbeidet.

Arbeidsoppgaver
 • Bidra til utvikling av et fremtidsrettet og innovativt næringsliv i Trøndelag.
 • Utvikle innovasjonssystemet i Trøndelag sammen med andre relevante aktører
 • Ha tett samarbeid med de nasjonale virkemiddelaktørene
 • Ha ansvar for ulike næringsrettede tilskuddordninger og akvakulturforvaltningen
 • Bidra til å utvikle fagområdene i seksjonen sammen med medarbeiderne
 • Personal- og budsjettansvar for seksjonen
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på masternivå
 • Lederutdanning og/eller erfaring som leder i offentlig eller privat virksomhet
 • Erfaring fra nærings- og samfunnsutvikling
 • God samfunns- og rolleforståelse, herunder kunnskap om politiske prosesser
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner og evne til å spille andre god
 • Ser muligheter fremfor begrensninger
 • Du tenker strategisk, er god til å lede utviklings- og endringsprosesser
 • Stor arbeidskapasitet
Vi tilbyr

En utfordrende stilling i spenningsfeltet mellom politisk og administrativ ledelse
Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
Konkurransedyktig lønn etter nærmere avtale. Fylkeskommunens tilsettingsvilkår gjelder
Kontorsted Trondheim

Reisevirksomhet må påregnes. Førerkort klasse B.

Kontaktinformasjon
Even Ystgård Even Ystgård – Seksjonsleder
Telefon:+ 47 90642814
E-post: eveys@trondelagfylke.no

Kirsten Indgjerd Værdal – Direktør for plan og næring
Telefon:+ 47 90098441
E-post: kirve@trondelagfylke.no

Søknadsfrist: 20.09.2023

Søk stillingen her!

Vår visjon er «Vi skaper historie».

Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4400 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største vegeiere.

Trøndelag fylkeskommune trenger medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og bakgrunn. Det gjøre oss enda bedre i stand til å løse oppgavene våre. Vi oppfordrer alle til å søke på ledige stillinger hos oss. Har du nedsett funksjonsevne, hull i CV-en, eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av i for dette i søknaden. Vi kaller inn minst en søker i hver gruppe til intervju, dersom vi får kvalifiserte søkere. Hvis du får jobben vil vi sørge for tilrettelegging etter ditt behov. Foruten at disse data hjelper oss i den første utvelgelsen av søkere, bruker vi de i anonymisert statistikk. 

 Du kan be om å bli unntatt fra offentlig søkerliste. Dette må du begrunne. Du blir kontaktet dersom søknaden ikke innvilges. Selv om fylkeskommunen gir deg unntak har vi ingen garanti for at navnet ditt kan bli offentliggjort i forbindelse med et innsynskrav.