Skip to content

Digitaliseringsrådgiver helse og velferd – Holmestrand kommune

 • by

Er du opptatt av digitalisering av helse og velferd? Vil du ha en nøkkelrolle i Holmestrands digitaliseringssatsing?

Holmestrand kommune er på norgestoppen i befolkningsvekst, og er en av landets mest populære bostedskommuner. Vi har over 26 000 innbyggere og blir stadig flere.

IKT, digitalisering og velferdsteknologi er et av satsningsområdene i kommunens helhetlige innsatstrapp for helse og velferd. En av våre rådgivere har sluttet, og vi søker nå etter en ny digitaliseringsrådgiver for helse og velferd.

Som rådgiver hos oss vil du støtte virksomhetene i helse og velferd i å utvikle bærekraftige tjenester ved hjelp av digitalisering og teknologi. Du får frihet og ansvar, og vil samarbeide med likesinnede; trivelige, engasjerte og faglig sterke ressurspersoner i kommunen, samt Jarlsberg IKT og samarbeidskommunene våre. Tilsettingsforholdet er en fast 100 % stilling.

Vi har også en ledig stilling som koordinator for velferdsteknologi. Digitaliseringsrådgiver og koordinator vil jobbe tett sammen.

Vi er digitalisering

Virksomhet for digitalisering består av digitalisering og dokumentsenter og har koordineringsansvar overfor Jarlsberg IKT, som er vårt felles IKT-driftssamarbeid med Tønsberg og Færder kommuner. Vår digitale strategi skal sørge for en enklere hverdag for innbyggere, tjenestemottakere, ansatte, næringsliv og organisasjoner. Satsningsområdene våre er bærekraftige tjenester, innovasjon og virksomhetsutvikling, styring og prioritering og samarbeid. Hos oss vil du være med å følge opp digitaliseringsplanen som operasjonaliserer målene i strategien.

Mange spennende arbeidsoppgaver, blant annet:
 • Lede, koordinere og bistå i digitaliseringsprosjekter i helse og velferd
 • Samarbeide tett med ledere og ressurspersoner i helse og velferd, samt digitaliseringsrådgiver for helse og velferd.
 • -Gjennomføre og bidra i risikovurderinger og vurdering av personvernkonsekvenser
 • Deltaker i kommunale og interkommunale nettverk
 • Det kan bli aktuelt med andre oppgaver
Kvalifikasjonskrav og/eller ønskede kvalifikasjoner
 • Du har minimum bachelor, helst master fra ett eller flere relevante områder
 • Du har erfaring og/eller kompetanse fra helsefaget og velferdsteknologi
 • Vi jobber en del i prosjekter, og derfor er prosjektkompetanse en fordel
 • Kompetanse og/eller erfaring fra arbeid med personvern og informasjonssikkerhet
Personlige egenskaper
 • Du har god digital forståelse, og er muligens litt nerd
 • Du har god organisasjonsforståelse og kan sette deg inn i brukerbehov
 • Du har også en pedagog i magen, og er god på å snakke med folk
 • Du ser løsninger, jobber selvstendig og tar initiativ og ansvar
Hva får du hos oss?
 • Du blir sentral i arbeidet med digitalisering i kommunen
 • Du blir del av en trivelig gjeng med engasjerte folk og stor takhøyde
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver, ikke en dag er lik
 • Fantastisk utsikt til vakre Oslofjorden fra rådhuset
 • Lønn etter avtale og fleksitidsordning
 • Medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i landet, KLP

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. offentleglova.  Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

Kontakt:
Virksomhetsleder Charlotte Angelskår
MobiL 98854095
E-post: charlotte.angelskar@holmestrand.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 24.09.2023

Holmestrand kommune har ca. 26 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover. Holmestrand kommune er en næringsoffensiv kommune og i sterk vekst med økende innbyggertall. Holmestrand kommune er porten til Vestfold, og er et attraktivt sted å bo, besøke og drive næringsvirksomhet.