Skip to content

Flekkefjord og Lyngdal søker kommuneoverleger til felles samfunnsmedisinsk enhet

 • by

Flekkefjord og Lyngdal søker engasjerte kommuneoverlege(r) som liker å jobbe tverrfaglig. Hovedoppgavene følger av det samfunnsmedisinske fagområdet, men utover det er vi åpne for ulike kombinasjoner både mht. stillingsstørrelse og oppgaver.

Flekkefjord og Lyngdal er to sørlandskommuner med til sammen ca. 20 000 innbyggere og rundt 2 000 ansatte.  Kommunene samarbeider i dag om miljørettet helsevern og skal sammen med Kvinesdal og Sirdal kommune videreutvikle samarbeidet innen samfunnsmedisin.

Flekkefjord og Lyngdal søker kommuneoverleger til felles samfunnsmedisinsk enhet. Vi har totalt 1,3 årsverk innen samfunnsmedisin som er ledig og vi er åpne for å tenke ulike kombinasjoner både med tanke på stilling og stillingsstørrelse.  Mulige kombinasjoner er offentlige allmennmedisinske oppgaver, legevakt eller fastlegepraksis (selvstendig næringsdrift eller fastlønn).

Som kommuneoverlege er du kommunenes øverste medisinskfaglige rådgiver med mulighet for å være med på videreutvikling av kommunene. De som ansettes vil være sentrale i oppbygging og utvikling av samfunnsmedisinsk enhet. Kommunene har i dag felles rådgiver innen miljørettet helsevern som inngår i samfunnsmedisinsk enhet. Kommunene har også et tett samarbeid innen folkehelse.  

Den samfunnsmedisinske enheten vil være et sentralt fagmiljø innen samfunnsmedisin med fokus på tverrfaglig samarbeid, folkehelse, miljørettet helsevern, smittevern og beredskap.  Du vil få mulighet til å påvirke oppgavefordeling, prioriteringer og satsningsområder i den nye enheten.

En av de som ansettes vil få et særlig leder/koordineringsansvar.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig rådgivning og veiledning
 • Overordnet ansvar for miljørettet helsevern og smittevern
 • En sentral rolle i kommunenes beredskapsarbeid, herunder deltakelse i kommunenes kriseledelser og kriseteam
 • Rådgiver i spørsmål knyttet til folkehelse, helseovervåkning og helseopplysningsarbeid
 • Myndighetsoppgaver etter Lov om psykisk helsevern
 • Bidra til fagutvikling og samarbeid på tvers av tjenester og nivå
 • Rådgiver og tilrettelegger for samarbeid i legetjenesten, herunder deltakelse i ALU og LSU
 • Faglig oppfølging av utdanningsstillinger

Det tas forbehold om endringer i arbeidsoppgaver.

 Krav til stillingen

 • Søker må være offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig må kunne dokumenteres
 • Godkjent politiattest må kunne fremlegges ved ansettelse i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven

Det er ønskelig at søker er spesialist i samfunnsmedisin, men andre autoriserte leger oppfordres også til å søke. Det vil bli lagt til rette for og dekket utgifter til eventuell spesialisering i samfunnsmedisin. 

Øvrige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Interesse for og engasjement for samfunnsmedisin
 • Evne til å tenke helhetlig, forebyggende og tverrfaglig
 • Fleksibel og opptatt av endrings- og utviklingsarbeid
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert

 Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og mulighet til å bli med å bygge opp og utvikle et spennende samarbeid og fagmiljø på tvers av kommuner
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Vil du være med å bygge opp et spennende samarbeid-  ta kontakt med kommunalsjef Flekkefjord Inger Marethe Egeland tlf. 984 606 32, eller kommunalsjef Lyngdal Ingunn Skretting tlf. 416 24 624 

Søk elektronisk på www.lyngdal.kommune.no

Søknadsfrist: 26. september 2023

Link til søknadsskjema: Søk her

Lyngdal kommune er en sørlandskommune med en geografisk nærhet til både Stavanger og Kristiansand. Kommunen med sine ca. 10 300 innbyggere strekker seg fra Korshamn lengst sør i Lyngdal til Sveindal nord i Grindheim. Næringslivet er preget av utvikling innen handel og turisme. Samtidig er det stor sysselsetting innen treindustri, jordbruk og skogbruk. Slagordene fornye, forbedre, forenkle og forene er fire verdiord som bærer i seg kjernen til hvordan kommunen skal bygges videre. Innbyggerne og de ansatte skal ha med seg verdiordene i arbeidet sitt. Kommunen har bortimot tusen ansatte med høy kompetanse som har stort fokus på oppfinnsomhet og innovasjon. I vår arbeidsgiverpolitikk har vi fokus på tillit og inkludering, og tilstreber å gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle til å søke våre stillinger.

———————————————————————————————————————————————-

Flekkefjord kommune har ca. 9 200 innbyggere og ligger like ved E39, omtrent midt mellom Kristiansand og Stavanger. Byen ligger idyllisk til langs fjorden, omfavnet av små fjelltopper.

Uansett hvor du bosetter deg i Flekkefjord har du fantastiske turløyper og opplevelser like utenfor stuedøra. Heiene rundt byen blir flittig brukt av byens befolkning til både fotturer og sykkelturer. Og båtfolket nyter fjorden til både bading og fisking. I sentrum finner du et rikt næringsliv med butikker, kaffebarer, restauranter og en god dose kultur med konserter, teater, kino og festivaler. Byen har også et rikt lag- og foreningsliv som passer de aller fleste. 

Flekkefjord er et godt sted å jobbe, bo og leve! Bli med på laget vårt!