Skip to content

Vefsn kommune søker rektor til Granmoen skole

 • by

Vefsn kommune har ledig 100% fast stilling som rektor ved Granmoen skole.

Granmoen skole er en kombinert skole med elever på 1.-10.trinn og har ca. 160 elever. Skolen har eget SFO-tilbud. Skolebygget er nytt og moderne og ligger plassert om lag 2 mil fra Mosjøen sentrum. Skolebygget fungerer som aktivt senter i nærmiljøet på ettermiddag og kveld med blant annet basseng, treningsrom og Camp Granmoen. Uteområdet er unikt med nærhet til skog, kunstgressbane og lysløype. Faglige satsinger ved skolen er inkluderende læringsmiljø og ledelse.

Skolens visjon er: Nysgjerrig og sprek, i læring og lek!

 Vi søker en rektor som:

 • Har evne til å være kreativ og løsningsorientert.
 • Er målrettet, beslutningsdyktig, og har en tydelig, raus og inkluderende lederstil.
 • Arbeider aktivt for et inkluderende læringsmiljø.
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og relasjonsegenskaper.
 • Evner å motivere andre og bidrar til at andre lykkes.
 • Tåler høyt arbeidstempo, har god arbeidskapasitet og evne til å prioritere.
 • Bidrar til å skape en attraktiv arbeidsplass med et åpent og godt arbeidsmiljø som stimulerer til samarbeid og en kollektiv tilnærming.
 • Er kunnskapsorientert og har interesse for forskning innen skoleutvikling.

Skolen er en viktig samfunnsaktør og det forventes derfor at søker har forståelse for sin rolle i et samfunnsperspektiv, og kan bidra positivt i utviklingen av Vefsn kommune.

I tillegg til å være pedagogisk leder har rektor personal-, HMS- og økonomiansvar. 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå.
 • Pedagogisk kompetanse og undervisningserfaring, fortrinnsvis fra grunnskolen.
 • Relevant ledererfaring.
 • Søkere må ha god kompetanse i norsk, muntlig og skriftlig.

Lederutdanning er ønskelig. Om den som tilbys stillingen ikke har lederutdanning forventes det at søker er villig til å ta relevant lederutdanning.

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting, og aktuelle søkere innkalles til intervju.

Den som ansettes må framlegge tilfredsstillende politiattest i samsvar med Opplæringslovens § 10-9.

For stillinger i Vefsn kommune:
Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 01.10.2023

Kontakt :
Kommunalsjef Trine Fåkvam
Tlf: +47 91604792 +47 75101000
E-post: trine.fakvam@vefsn.kommune.no

Shutterstock – Stian Krane

Vefsn kommune har 13 300 innbyggere hvorav ca 10.000 bor i Mosjøen. Byen er et trivelig service- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6. Stedet og kommunen har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har for øvrig et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur. Vefsn kommune søker hele tiden å drive utviklings- og forbedringsarbeid. Den samlede virksomheten har ca 1000 årsverk og er organisert med 20 selvstendige driftsenheter. Kommunen er veldrevet med vekt på positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå. Vår visjon er: Et steg foran som administrativt betyr å være modig i utvikling med verdisettene: Humør, Ansvarlighet, Nysgjerrighet og Engasjement