Skip to content

Spesialkonsulent – Arkiv – Trøndelag fylkeskommune

  • by

Seksjon arkiv samler og forvaltet fylkeskommunens arkivverdige dokumentasjon og vi ønsker å inneha den beste kompetansen for å utføre effektiv arkivdrift. Som spesialkonsulent vil du bidra til utvikling av arbeidsprosesser innen arkiv på en måte som samsvarer med fylkeskommunens mål, visjon og verdier. 
Seksjonen har totalt 25 ansatte fordelt på våre kontorer i Steinkjer og Trondheim. Arbeidssted vil være fortrinnsvis Steinkjer med muligheter for delvis arbeid hjemmefra.

Seksjonen skal ivareta blant annet følgende oppgaver:
– Fagansvar og daglig driftsansvar for fylkeskommunens arkivvirksomhet
– Informasjons- og opplæringsansvar, sak- arkivsystem, overfor ansatte i fylkeskommunen
– Utarbeide og vedlikeholde planer og rutiner for arkivfunksjonen
– Utviklingsoppgaver knyttet til arkivfunksjonen og de tekniske løsningene, med særlig fokus på effektive arbeidsprosesser og digitalisering
– Føre kontroll med at fylkeskommunens arkiver blir tatt hånd om i henhold til gjeldende lover og regler
– Holde seg oppdatert på utviklingen i fagfeltet arkiv, ny teknologi og nasjonale felleskomponenter

Arbeidsoppgaver

– Arkivfaglige driftsoppgaver
– Være en viktig bidragsyter for å nå seksjonens mål og oppdrag ved å delta i og gjennomføre digitaliserings- og utviklingsarbeid
– Delta i prosesser og utvikling av digitale skjema
– Utføre arbeid knyttet til nasjonale fellesløsninger
– Ta initiativ til videreutvikling og kontinuerlig forbedring i forhold til systemer, prosesser og rutiner

Kvalifikasjoner

– Relevant utdanning fra høgskole eller universitet
– God IKT-forståelse og interesse for digitale løsninger
– Erfaring fra arkivfaglige oppgaver og sak-/arkivsystemet Public360 Online
– Ønskelig med erfaring og kunnskap innen offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

Du er strukturert og effektiv og gjennomfører med kvalitet
Du har et strategisk blikk for helheter og sammenhenger
Du er en initiativrik lagspiller
Du er innovativ og pådriver i digitalisering- og utviklingsarbeid
Du kommuniserer godt både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

En interessant stilling med utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø
En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel og bidrar til fellesskapet
Engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere
Samarbeid på tvers i fylkeskommunen
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale
Fleksibel arbeidstid

Kontaktinformasjon

Kari Myhre, seksjonsleder, 91112507, karmy@trondelagfylke.no
Torstein Haugbotn, teamleder, 93650227, torha@trondelagfylke.no

Sted:
Trondheim / Steinkjer

Søknadsfrist: 08.10.2023

Søk stillingen her!

Vår visjon er «Vi skaper historie».

Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4400 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største vegeiere.

Trøndelag fylkeskommune trenger medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og bakgrunn. Det gjøre oss enda bedre i stand til å løse oppgavene våre. Vi oppfordrer alle til å søke på ledige stillinger hos oss. Har du nedsett funksjonsevne, hull i CV-en, eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av i for dette i søknaden. Vi kaller inn minst en søker i hver gruppe til intervju, dersom vi får kvalifiserte søkere. Hvis du får jobben vil vi sørge for tilrettelegging etter ditt behov. Foruten at disse data hjelper oss i den første utvelgelsen av søkere, bruker vi de i anonymisert statistikk. 

 Du kan be om å bli unntatt fra offentlig søkerliste. Dette må du begrunne. Du blir kontaktet dersom søknaden ikke innvilges. Selv om fylkeskommunen gir deg unntak har vi ingen garanti for at navnet ditt kan bli offentliggjort i forbindelse med et innsynskrav.