Skip to content

Sykepleier – Persaunet helse- og velferdssenter, Trondheim kommune

 • by

Har du lyst til å jobbe på en enhet som satser på faglig utvikling?

Persaunet helse- og velferdssenter søker etter en engasjert sykepleier til en fast 100 prosent stilling, hvorav 70 prosent av stillingen er på natt, og 30 prosent på dag eller kveld, med arbeid i snitt hver tredje helg. Merk i søknanden dersom kun natt er ønskelig.

Nattevaktene jobber i team, som fortrinnsvis består av to sykepleiere og fire helsefagarbeidere. Teamet går på tvers av bolig og sykehjem.

Vi har eget forum for sykepleiere og vernepleiere hvor vi blant annet tar opp rutiner, samarbeid, etisk refleksjon, legemiddelhåndtering, Livsglede og  informasjon fra sykehjemslege. Vi har egen sykehjemslege i 100 prosent stilling.

Våre sykepleiere sier de får store muligheter til fagutvikling på enheten. Alle får egen opplæring ved nye prosedyrer. Vi har blant annet ressurspersoner i palliativ behandling, diabetes og utfordrende adferd. 

Persaunet helse- og velferdssenter består av fire sykehjemsavdelinger med 24 pasienter på hver, til sammen 96 pasienter, og 50 omsorgsboliger i bygget ved siden av. Senteret ligger i rolige omgivelser i nærheten av flere barnehager og skole.

Vi benytter kalenderplan/årsplan som gjør at de ansatte har stor medinnflytelse på egen turnus.

Vi har en overordnet målsetting om at beboerne skal oppleve god livskvalitet, omsorg og trygghet sikret gjennom brukermedvirkning og kompetanse hos personalet. 

Les mer om oss på vår hjemmeside

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven på natt er å gi våre pasienter en så god natt som mulig ut fra pasientens behov og døgnrytme. Sykepleier har det overordnede faglige og organisatoriske ansvaret på natt.

 • Håndtering av smertepumper, IV behandling, ernæringspumpe
 • Behandling, observasjon og pleie
 • Legemiddelhåndtering
 • Veiledning av kolleger
 • Faglig utvikling av enheten
 • Helhetlig pasientforløp
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse
 • Beherske de vanligste IKT-verktøy og ha god kunnskap om dokumentasjon
 • Gode ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig 
Personlige egenskaper
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Er fleksibel og fantasirik
 • Du har tydelige og god etiske og faglige holdninger
 • Er positiv, har godt humør, har engasjement og interesse for tjenesteområdet og er med på å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Er strukturert og ryddig
 • Liker faglige utfordringer og legger vekt på dokumentasjon, og har gode skriftlige og muntlige framstillingsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
Vi tilbyr
 • Dyktige kolleger
 • Inntil ti dager opplæring og veiledning
 • Et positivt og trivelig arbeidsmiljø, mange sosiale tiltak
 • Eget trimrom og gymsal
 • Et godt miljø for faglig utvikling
 • Spennende, utfordrende og mangfoldige arbeidsoppgaver
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Egen mentor med oppfølging inntil et år
Kontaktinformasjon

Tone Hjellum, Avdelingsleder, 90808544
Mona Elisabeth Kielland, Enhetsleder, 91112837

Arbeidssted

Kristine Bonnevies vei 20
7046 Trondheim

Søknadsfrist: 27.09.2023

Søk stillingen her!

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden “Jobb hos oss”.

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk.