Skip to content

Sykepleier fast 100 % stilling, for tiden ved Tustna helse- og omsorgssenter (hjemmetjenesten sør)

 • by

Vi har ledig stilling som sykepleier i enhet for omsorg. Frem til 31.01.24, vil stillingen tilhøre Tustna helse- og omsorgssenter. I god tid før datoen avsluttes, vil vi gå i dialog med deg om å finne ditt permanente arbeidsted, som blir enten ved Aure sykehjem, Tustna helse- og omsorgssenter eller ved hjemmetjenesten.

Beskrivelse

Vil du bli vår nye kollega i en tid med spennende endringer og utvikling av omsorgssektoren i Aure kommune? Vi har ledig stilling som sykepleier i enhet omsorg, for tiden ved Tustna helse- og omsorgssenter.

Enhet omsorg består av hjemmetjenester, sykehjem og avdeling for habilitering og demensomsorg. Du vil bli ansatt i enheten og har arbeidssted på en av de aktuelle avdelingene. Vi har for tiden behov for sykepleier ved Tustna helse- og omsorgssenter, hvor vi betjener boliger med heldøgns bemanning samt sykehjemsplasser. Du vil i tiden ved Tustna helse- og omsorgssenter ha stor mulighet til å påvirke egen turnus og velge mellom å gå, to eller tredelt turnus, med arbeid hver 3. helg eller hver 4. helg (om du ønsker langvakter).

Om stillingen

Stillingen tilhører enhet for omsorg.

Tiltredelse: Snarest

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker etter en sykepleier som har:

 • Offentlig godkjennelse
 • Førerkort klasse B
 • God teknologisk forståelse og sterk datakunnskap
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Det vil kun være etter- og videreutdanning på høgskolenivå og masternivå som vil gjøre seg gjeldende ved flere kvalifiserte søkere

Ønskede personlige egenskaper

 • Du må være systematisk og ha god struktur i arbeidshverdagen din
 • Faglig dyktig
 • Skaper gode relasjoner med brukere, pårørende og kolleger gjennom engasjement, godt humør og gode verdier og holdninger.
 • Det er en forutsetning at du kan bruke data/PC, og en fordel om du har kjennskap til elektronisk dokumentasjon
 • Er selvstendig, kreativ og løsningsorientert
 • Interesse for digitalisering og velferdsteknologi vil være en fordel.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

 • Alle sykepleiere og vernepleiere i kommunen får et «rekruttere– og beholdetillegg» på 50.000,- årlig utover garantilønn
 • Godtgjøring ved ekstra arbeidshelg i forbindelse med hovedferien (5000kr pr. helg)
 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass som satser på kompetanseheving
 • Mulighet til finansiering av videreutdanning igjennom Aure kommunes kompetansefond
 • Enhet i omstilling som gir mange muligheter til å påvirke turnus og andre forhold.

Lønns- og arbeidsbetingelse

Ansettelse skjer i h.h.t. enhver tid gjeldende lover, avtaler og regelverk. Lønn etter avtale

Søknad sendes

Aure kommune godtar kun elektroniske søknader. (Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas med på intervju). Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetsloven § 25.

Kontaktperson

Martine Sletta Aastrøm, tlf. 41106214, e-post: martine.sletta.aastrom@aure.kommune.no 

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 05.10.2023

Aure kommune har ca. 3.500 innbyggere og ligger nord i Møre og Romsdal på grensa til Trøndelag. Kommunen med sin flotte natur med fjell, skog, hav og skjærgård, ligger sentralt plassert som nabokommune til Kristiansund og ca. 2 timers biltur til Trondheim. Vi har et allsidig næringsliv innen primær-, marin-, maritim-, olje/gass-, reiseliv- og handel/servicenæringen, et aktivt idretts- og kulturliv og gode oppvekst- og levekår for både små og store, bl.a. full barnehagedekning. For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside: www.aure.kommune.no Kommunen er organisert etter tonivåmodellen med rådmann, rådgivere i stab / fellestjenester og 6 linjeledere. Kommunen har utstrakt interkommunalt samarbeid på en rekke fagområder