Skip to content

Sykepleier ved Hjemmetjenesten Nord – Aure kommune

 • by

Ved Hjemmetjenesten Nord i Aure er det ledig fast 100 % stilling som sykepleier. Stillingen består av todelt turnus med dag- og kveldsarbeid, samt arbeidshelg hver tredje helg. Hjemmetjenesten Nord er med i tørn-prosjektet, som ser på ny organisering av arbeidstid og arbeidsoppgaver. Vi ser nå på muligheten for å gå over på langvakter hver 4. helg fra årsskiftet.

Stillingen er ledig omgående.

Stillingen kan ikke deles.

Om hjemmetjenesten i Aure

Hjemmetjenesten i Aure kommune er en avdeling med to baser, en på Gullstein (sør) og en i Aure sentrum (nord). Avdelingen ligger under enhet for Omsorg. Avdelingen har ca. 50 årsverk og yter helsehjelp i hjemmet. I tillegg utfører hjemmetjenesten oppgaver som praktisk bistand, matombringing, støttekontakter, fritidsassistent for voksne, trygghetsalarmer, samt formidling av hjelpemidler. Vi betjener boliger med heldøgnsbemanning på Gullstein og ved Tustna helse- og omsorgssenter. Hjemmetjenesten har nært samarbeid med leger, ergo – og fysioterapitjenesten i kommunen, og har egen hjelpemiddelteknolog, kreftsykepleier og fagutviklingssykepleiere. Vi har to avdelingssykepleiere fordelt på to soner, samt merkantilt personale.

Om stillingen

Stillingen hører til Hjemmetjenesten Nord på Aure.

Er du nyutdannet og skal ut i din første jobb? Vi tilbyr 4 uker veiledning med en sykepleier før du går ut i selvstendig jobb!

Tiltredelse: Snarest

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker etter en sykepleier som har:

 • Offentlig godkjenning
 • Førerkort klasse B
 • God teknologisk forståelse og sterk datakunnskap
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Det vil kun være etter- og videreutdanning på høgskolenivå og masternivå som vil gjøre seg gjeldende ved flere kvalifiserte søkere

Ønskede personlige egenskaper

 • Du må være systematisk og ha god struktur i arbeidshverdagen din
 • Faglig dyktig
 • Skaper gode relasjoner med brukere, pårørende og kolleger gjennom engasjement, godt humør og gode verdier og holdninger.
 • Det er en forutsetning at du kan bruke data/PC, og en fordel om du har kjennskap til elektronisk dokumentasjon
 • Er selvstendig, kreativ og løsningsorientert
 • Interesse for digitalisering og velferdsteknologi vil være en fordel.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

 • Alle sykepleiere og vernepleiere i kommunen får et «rekruttere– og beholdetillegg» på 50.000,- årlig utover garantilønn
 • Godtgjøring ved ekstra arbeidshelg i forbindelse med hovedferien (5000kr pr. helg)
 • Veiledningsuker for nyutdannede sykepleiere
 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass som satser på kompetanseheving
 • Mulighet til finansiering av videreutdanning igjennom Aure kommunes kompetansefond
 • Enhet i omstilling som gir mange muligheter til å påvirke turnus og andre forhold.
 • Lønn etter avtale

Lønns- og arbeidsbetingelse

Ansettelse skjer i h.h.t. enhver tid gjeldende lover, avtaler og regelverk. Lønn etter avtale

Søknad sendes

Aure kommune godtar kun elektroniske søknader. (Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas

med på intervju). Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetsloven § 25.

Søknadsfrist: 05.10.23

Kontaktperson

Martine Sletta Aastrøm, tlf. 90415915, e-post martine.sletta.aastrom@aure.kommune.no 

Link til søknadsskjema: Søk her

Hjemmetjenesten i Aure kommune er en avdeling med to baser, en på Gullstein og en i Aure sentrum. Avdelingen ligger under enhet for Omsorg. Avdelingen har ca. 46 årsverk og yter helsehjelp i hjemmet. I tillegg utfører hjemmetjenesten oppgaver som praktisk bistand, matombringing, støttekontakter, fritidsassistent for voksne, trygghetsalarmer, samt formidling av hjelpemidler. Vi betjener boliger med heldøgnsbemanning på Gullstein og ved Tustna helse- og omsorgssenter. Hjemmetjenesten har nært samarbeid med leger, ergo – og fysioterapitjenesten i kommunen, og har egen vaktmesterstilling. Vi har to avdelingssykepleiere fordelt på to soner, samt merkantilt personale.