Skip to content

Avdelingsleder – 100% fast stilling ved enhet Aktivitet og Mestring – Farsund kommune

 • by

Vi har ledig 100% fast stilling som avdelingsleder ved enhet Aktivitet og Mestring. Stillingen vil har ansvar for Byggeklossen avlastningsinstitusjon og flere andre tiltak i enheten ca. 20 årsverk.

Avdelingslederen vil bli en del av lederteamet i Enhet Aktivitet og Mestring. Vi ønsker deg som har evne og vilje til å bidra til økt fagkunnskap hos våre medarbeidere, som skaper tillit og trygghet og er tydelig å tar ansvar. Hos oss vil du få mulighet til å arbeide i et fagmiljø som stadig er i utvikling og hvor tverrfaglighet settes høyt. Du ser muligheter og løsninger ut fra de ressursene du har og motiveres av utfordringer. 

Arbeidsoppgaver
 • Ledelse:
  Sørge for daglig drift av 
  Lede, organisere, koordinere og utvikle tjenesten ved å se fremover og sikre best mulig kvalitet og standard for våre beboere.
 • Fag:
  Faglig ansvar, påse at tjenesten drives i henhold til avtaler, lov og forskrifter
  Holde seg faglig oppdatert i forhold til nye metoder og velferdsteknologi 
  Overordnet veiledningsansvar
 • Personal:
  Personalansvar for ansatte
  Ansvar for at det blir ført en personalpolitikk som er i samsvar med retningslinjer, avtaler, lover og forskrifter og som fremmer et godt arbeidsmiljø
 • Økonomi:
  Sammen med enhetsleder være delaktig i budsjettarbeid og oppfølging av økonomi.
  Utarbeide og følge opp arbeidsplaner / turnuser i tråd med budsjett ved bruk av digitale verktøy 
Kvalifikasjoner

Avdelingsleder må ha følgende kvalifikasjoner:

 • Høyere helse-, eller sosial pedagogisk utdanning på universitets- / høyskolenivå
 • Erfaring som leder og relevant videreutdanning vil bli vektlagt
 • Evne til å etablere gode tverrfaglige samarbeidsrutiner
 • Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Godkjent førerkort for personbil er ønskelig 
Personlige egenskaper
 • Du har en tydelig, men inkluderende lederstil med gode relasjons- og kommunikasjonsevner på tvers av nivåer
 • Du ønsker en utfordrende jobb, og kan jobbe selvstendig og i team
 • Du har evne til å forebygge og håndtere konflikter, og møte utfordringer som måtte oppstå.
 • Du er god til å motiverer dine ansatte til å ha fokus på mestring, ressurser og muligheter

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Farsund kommune har innført tobakksfri arbeidstid for alle sine ansatte. Ved ansettelse må det fremlegges godkjent politiattest.
Ved innkalling til intervju må dokumentasjon på autorisasjon, utdanning og arbeidspraksis lastes opp i Webcruiter eller medbringes. 

Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste). 

Kontaktinformasjon

Annette Fromreide, Enhetsleder, +47 94521993

Søknadsfrist: 29.09.2023

Søk stillingen her!

Farsund er en kommune med om lag 9 700 innbyggere. Kommunen ligger i vestre del av Agder og har en sentral plassering i Lister-regionen.
Farsund er en kystkommune med en sterk historisk og næringsmessig tilknytning til havet. Kommunen har en rekke store og mellomstore industribedrifter og er i tillegg Agders største landbrukskommune.  
I vår kommune vil du kunne oppleve et rikt og variert kulturliv, kilometerlange hvite sandstrender, merkede turstier og idyllisk skjærgård som innbyr til aktivitet og rekreasjon.
Farsund har satset på gode oppvekstsvilkår bl.a. med omfattende investeringer i skolebygg, barnehager og idrettsanlegg.