Skip to content

Lærere til norsk som andrespråk – Nittedal ungdomsskole, Nittedal kommune

 • by

Vi har behov for flere lærere til vårt tilbud til elever i innførings- og særskilt norskopplæring. Det er behov for opptil to heltidsstillinger i engasjement ut skoleåret 2023/2024. Stillingene lyses ut med tiltredelse fra 1. november eller så raskt som mulig. I stillingene trenger vi lærere med kompetanse og / eller erfaring med andrespråksopplæring.

Vi søker deg som er en engasjert lærer og som ønsker å gjøre en forskjell for ungdom. Du ønsker å være en del av vårt team av ansatte i innføringstilbudet og i særskilt norskopplæring. Her vil du delta i et profesjonelt fellesskap hvor det jobber dyktige fagpersoner som samarbeider om oppdraget. Teamet har ansvar for å gi opplæring til elever i målgruppa fra hele kommunen.

I tillegg til innføringstilbudet og den ordinære ungdomsskolen, har skolen et kommunedekkende forsterket tilbud til elever med særskilte behov.
Nittedal ungdomsskole holder til i et moderne skolebygg med en klar miljøprofil. Den er organisert med tanke på fagfornying, og de praktisk/estetiske fagene har fått god plass. I hjertet av selve bygget har vi etablert en elevtjeneste med dedikerte miljøveiledere. Elevtjenesten danner et omdreiningspunkt i arbeidet med det sosiale miljøet for elevene.

Vår visjon er at vi er best sammen i arbeidet med å skape en inkluderende skole og gode oppvekstsvilkår for ungdom i Nittedal. Livsmestring er hovedmålet med det elevene skal lære i skolen vår. Skolen skal være et sted der elevene våre skal lære å lære, slik at de er klare for livet her og nå og det som kommer senere. Derfor sier vi: Best sammen – klar for livet!

Som lærer i kommunen vil du være med på å utvikle Nittedalskolen, med god støtte fra en tydelig skoleeier.

Mer informasjon om Nittedal ungdomsskole og skolene i Nittedal kan du finne på kommunens hjemmesider: Nittedal kommune

Arbeidsoppgaver

Faglærer i innføringsklasse. Fagsamarbeid, pedagogisk utviklingsarbeid, skole-hjem samarbeid og andre arbeidsoppgaver er også en del av stillingene.

Kvalifikasjoner
 • Formell kompetanse eller realkompetanse innen andrespråkspedagogikk og norskopplæring for minoritetsspråklige
 • Godkjent lærerutdanning for arbeid på 8. til 10. trinn er ønskelig
 • Erfaring med arbeid med barn og ungdom
 • Meget gode norskspråklige ferdigheter, muntlig og skriftlig
 • Det er ønskelig med undervisningskompetanse i flere fag
 • Det er ønskelig med språkkompetanse i aktuelle fremmedspråk Personlig egnethet vil bli vektlagt i den endelige innstillingen
Personlige egenskaper

 Vi ønsker deg som:

 • er glad i alle barn og ungdom
 • møter andre mennesker med respekt og varme
 • er en trygg og god voksen
 • kommuniserer godt
 • har god språkkompetanse i morsmål og norsk
 • skaper gode relasjoner med elever, kollegaer og foresatte
 • har høye ambisjoner på vegne av elevene
 • er et godt teammedlem som bidrar til fellesskapet
 • er løsningsorientert
 • jobber strukturert og selvstendig
 • bidrar i pedagogisk utvikling
Vi tilbyr
 • Fantastiske elever
 • Dyktige og engasjerte medarbeidereder som sammen skaper et læringsmiljø som sosialt og faglig gir best mulig utvikling for den enkelte elev
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Et profesjonsfellesskap der vi har troen på at alle har mulighet til å utvikle seg
 • Et støttende læringsmiljø der det er rom for å lære 
 • En arbeidsplass der kompetansen til den enkelte blir verdsatt
 • Meningsfulle arbeidsoppgaver i verdens viktigste jobb
 • Moderne skolebygg med fasiliteter i toppklasse
 • Nærmiljø og omgivelser med mange muligheter
 • Muligheter for å videreutvikle egen kompetanse
 • Lønn etter gjeldende avtaler
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse og KLP


Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

I hht. Opplæringslovens § 10-9 og Barnehagelovens § 19, samt politiregisterloven § 39, kreves det politiattest for å arbeide med barn- og unge. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn og må ikke være eldre enn 3. mnd. I tillegg skal det opplyses om alvorlige volds- og narkotikakriminalitet.

Interne søkere må bruke sin private e-postadresse 

Kontaktinformasjon

Sverre Johannessen, Rektor, 41141048, sverre.johannessen@nittedal.kommune.no

Arbeidssted

Stasjonsveien 10
1482 Nittedal

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nittedal kommune

Referansenr.: 4708089060
Stillinger: To
Stillingsprosent: 100%
Engasjement
Søknadsfrist: 08.10.2023

Søk stillingene her!

Nittedal kommune har ca. 25.000 innbyggere og ligger 15 minutter fra Sinsenkrysset i grønne og landlige omgivelser. Vi har et rikt kulturliv innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og teater, kunst og håndverk. Mer enn 150 ulike lag og foreninger gjør at de fleste vil føle seg hjemme her også i fritiden. Vi er et populært utfartsmål for friluftsinteresserte både sommer og vinter.

Kommunens overordnede styringsmål er at vi skal være klima- og miljøvennlige, ha fokus på livskvalitet hele livet og jobbe med engasjement og samskaping. Det skal være godt å leve i Nittedal!

Våre organisasjonsmål er framtidsrettet og attraktiv. Målene bygger på kommunens verdier som er raushet, redelighet og respekt. Dette gjenspeiler måten vi organiserer tjenestene våre, hvordan vi jobber sammen og hvordan vi møter innbyggerne våre.