Skip to content

VA-Koordinator – Holtålen kommune

 • by

Holtålen kommune søker etter VA koordinator for snarlig tiltredelse.

VA koordinator 100% stilling

Holtålen kommune søker etter VA koordinator for snarlig tiltredelse.

VA koordinatoren vil bli en del av kommunalteknisk avdeling, og vil ta del i de arbeidsoppgaver som faller inn under denne. Nærmeste overordnede blir Enhetsleder kommunalteknikk

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling, oppfølging, tilrettelegging for opprydding i spredt avløp og tvungen tilknytting til offentlig vann/avløpsnett.
 • Forarbeid for faktureringsgrunnlag, vannmålerarbeid inklusive årsoppgjør vannmålere
 • Bruker/innbyggerkontakt VAR infrastruktur.
 • 1 linje kontaktpunkt for VA avdelingen.
 • Annet administrativt arbeid tilknyttet kommunal infrastruktur VAR.

Ønskede egenskaper/kvalifikasjoner:

 • Teknisk utdanning på ingeniør/tekniker nivå er ønskelig, men ikke et absolutt krav.
 • Erfaring med/kjennskap til kommunalteknisk infrastruktur vann/avløp er en fordel
 • Erfaring fra offentlig forvaltning innen vann/avløp er en fordel
 • Erfaring med prosjektledelse er en fordel
 • Evne til god muntlig og skriftlig kommunikasjon Norsk og Engelsk.
 • Kunne takle hektiske perioder og krevende situasjoner er nødvendig
 • ++Personlig egnethet:++ Vi søker en person som har evnen til å jobbe godt og effektivt både i team og selvstendig. Du er strukturert og har gjennomføringsevne også i krevende saker. Du passer inn sammen med andre ansatte i avdelingen.

Vi kan tilby:

 • En spennende, samfunnsnyttig og variert jobb i en bransje som stadig blir viktigere for alle.
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk
 • Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP.
 • Fleksitid, med mulighet for hjemmekontor.

Kontakt:
Ingar Engan Enhetsleder kommunalteknikk
Tlf: 72417600
E-post: ingar.engan@holtalen.kommune.no

Søknadsfrist: 01.12.2023

Søk stillingen her!

Holtålen kommune