Skip to content

Styrer i Røren barnehage – 2.gangs utlysning

 • by

Vil du være med på laget i en spennende lederstilling i Øvre Eiker?

Øvre Eiker kommune har høye ambisjoner for sine barnehager, og det søkes nå etter en leder med engasjement og kompetanse til å videreutvikle kvaliteten i barnehagen. Som styrer får du et stort handlingsrom til å skape resultater, og et faglig støtteapparat i ryggen med fokus på strategisk ledelse og kvalitetsutvikling.

Røren barnehage ligger på Røren i Hokksund og gir daglig tilbud til om lag 90 barn organisert i fem grupper. Barnehagen har god barnehagelærerdekning. Barnehagen driftes i to hus, hvor det ene ligger tett på idrettsanlegget Eiker Kvikk.

Fokus for alle de kommunale barnehagene er lek og lekemiljøer, livsmestring og psykisk helse. Som styrer i en av våre barnehager må du ønske å jobbe med disse områdene. Du bør være kjent med eller sette deg inn i innholdet i fagboken «Barn er budbringere», da denne boken er vårt faglige fundament og veiviser. Vi benytter det digitale verktøyet som er knyttet til denne boken for å dokumentere vårt arbeid som helsefremmende barnehager.

Barnehagen har fokus på barns lek og jobber aktivt med å skape inspirerende lekemiljøer for barna. Sammen med undrende, relasjonskompetente voksne får barna et optimalt miljø å leke i, utforske i og vokse i. Felles slagord og motto for alle de kommunale barnehagene er “KOM OG LEK”.  Du skal som leder videreføre igangsatte prosesser og initiere nye satsingsområder i barnehagene sammen med de øvrige kommunale styrerne.

Arbeidsoppgaver
 • Ledelse av barnehagen med fag-, personal- og økonomiansvar
 • Påta seg oppgaver som skal løses innenfor barnehageområdet i kommunen 
 • Bidra i utviklingen av barnehagetilbudet 
 • Gjennomføre igangsatte prosesser og initiere nye
 • Bidra i kommunens tverrfaglige arbeid – “Ett lag for god oppvekst”
Kvalifikasjoner
 • Barnehagelærerutdanning eller annen relevant utdanning som gir kompetanse som styrer
 • Videreutdanning i ledelse/styrerskolen, eventuelt motivert til å ta styrerskolen så raskt som mulig
 • Ledererfaring
 • Erfaring med å tilrettelegge for prosjektarbeid, lek og lekemiljøer i barnehagen
 • Kjennskap til «Barn er budbringere»
 • God digital kompetanse 

Stillingen krever godkjent politiattest.

Personlige egenskaper
 • Evne til strategisk tenkning og planlegging, samt ta beslutninger som strategien krever
 • Evne til å angi retning og få dine medarbeidere til å ville gå i samme retning
 • Fokus på kvalitet i relasjonene og bidrar til mestringsfølelse hos alle ansatte
 • Trygg i lederrollen og evner å skape struktur, engasjement og det å se muligheter fremfor begrensninger
 • Har «Barns beste» i fokus – ALLTID
 • Evner å benytte din kunnskap til å tenke nytt, samt opptatt av egen læring og utvikling

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Svært gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • En engasjert personalgruppe og et utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • Aktivt fagmiljø
 • Nettverk og veiledning for ledere
 • Velferdsforening
Kontaktinformasjon

Nina Sollie, Virksomhetsleder, +47 901 70 130

Arbeidssted
Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Øvre Eiker kommune

Referansenr.: 4715624356
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 30.11.2023

Søk stillingen her!

Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe! Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god ledelse for å fremme mestring hos de ansatte. Øvre Eiker er i utvikling på mange områder, og hos oss jobber folkevalgte, administrativ ledelse, ansatte og innbyggere tett sammen for å løse utfordringer og se nye muligheter.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Øvre Eiker kommune har 20.000 innbyggere og er en virksomhet  med ca 1.200 ansatte. Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker.