Skip to content

Sykepleier – Helse og omsorg, Smøla kommune

  • by

Om sykehjem/hjemmetjenesten i Smøla kommune

Omsorgstjenestene er en spennende arbeidsplass for deg som liker ansvar, ønsker å bruke og å videreutvikle kunnskap, og for deg som verdsetter en variert arbeidshverdag med mange spennende utfordringer. Alle ansatte tilbys kontinuerlig kompetanseheving gjennom internopplæring og e-læring.
Smøla er Pasient- og brukersikker kommune. Det betyr at det arbeides systematisk med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Smøla kommune er opptatt av faglig utvikling innen tjenesteområdet.
Tverrfaglige tavlemøter som arbeidsmetodikk er innført i hele tjenesteområdet. I tillegg har hjemmetjenesten innført Virtuell avdeling, en tjeneste for hjemmeboende med spesiell behov for tett oppfølging i en gitt periode. Smøla kommune fikk Omsorgsprisen i 2019 utdelt av Fylkesmannen for det arbeidet som er gjort med etablering av virtuell avdeling.
Det arbeides med velferdsteknologiske løsninger både for hjemmeboende og i institusjon. Hverdagsrehabilitering er en integrert del av tjenestetilbudet for hjemmeboende.

Kort om stillingen

Smøla kommune har ledige faste nattstillinger. Som sykepleier på natt har man det overordnede sykepleiefaglige ansvaret på vakten, kollegastøtte og veiledning.
Sykepleierstillinger på Smøla er primært fullstilling.
Om du har lang erfaring eller nettopp har fått din autorisasjon er du velkommen som søker.
Det er mulighet for å jobbe langvakter – noe som kan gi rom for å jobbe mer intensivt i perioder og lengre friperioder.
Hvis du ønsker jobb som sykepleier i Smøla kommune, men ikke ønsker å jobbe på natt kan du også søke. Deler av stillingen kan inngå i fleksiressursordning (vikarpool).

Kompetansekrav

– Gyldig norsk autorisasjon som sykepleier.
– Relevant arbeidserfaring
– Gode samarbeidsegenskaper og personlig egnethet vektlegges 
– For arbeid i hjemmesykepleien stilles krav om førerkort kl B

Studenter som ikke enda har fullført utdanningen er også velkommen til å ta kontakt med oss. Smøla kommune har støtteordninger for studenter.

Det forutsettes at søkere behersker norsk både muntlig og skriftlig.
Den som tilsettes må framvise gyldig politiattest.

Vi tilbyr

Spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
Arbeidsplass som legger vekt på faglig utvikling i tjenesten
Lønn avtales ved ansettelse. 
Sykepleier får kr. 20.000,- over garantilønn. Sykepleier i nattstilling får ytterligere kr. 25.000,- som tillegg i lønn.
Rekrutteringstilskudd kr. 25.000,- ved oppstart og kr. 25.000,- etter et års ansettelse. Bindingstid 2 år knyttet til tilskuddet.
Gode pensjons- og forsikringsordninger

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste.
Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

Kontaktpersoner:
Inger Lise Lervik tlf: +47 90783615 mob: 90783615
Tove N Rokstad mob: +47 93014960

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 16.11.2023

Øykommunen Smøla med sine 2150 innbyggere ligger mellom byene Kristiansund og Trondheim. Øya har en flott skjærgård og kystnatur og et variert kulturliv som gir gode muligheter for en aktiv fritid. Smøla har et variert næringsliv bestående bl.a av havbruk, landbruk, fiskeri, reiseliv, servicenæring og energiproduksjon (vindkraft). Smøla kommune som organisasjon har en to-nivås organisasjonsstruktur med 9 resultatenheter. Vi er ca 250 medarbeidere og er kommunens største arbeidsplass. Det er et godt samarbeid med nabokommuner på en del tjenesteområder.