Skip to content

Virksomhetsleder Psykisk helse og rustjenesten – Senja kommune

 • by

Helse- og omsorgstjenesten i Senja kommune består av fem virksomhetsområder- DMS/Senjalegen, Tjenesten for utviklingshemmede, Sykehjemstjenesten, Hjemmebasert omsorg og Psykisk helse- og rustjenesten. Nærmeste leder er kommunalsjef for helse og omsorg.

Virksomhetsområdet Psykisk helse og rustjenesten består p.t av heldøgns bemannede omsorgsboliger, dagsenter og miljøteam, mottak- og oppfølgingstjeneste psykisk helse og rusteam. Tjenesten samarbeider også med Senja menighet om møteplassen Kafe Pluss og deltar i prosjekt med utprøving av FACT-team i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og tre nabokommuner.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for fag, personal og økonomi for virksomhetsområdet
 • Være en pådriver for og initiativtaker til å styrke og videreutvikle kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med psykisk sykdom/lidelse og personer med rusmiddelavhengighet
 • Legge til rette for gode medvirknings- og samhandlingsprosesser med relevante brukergrupper og samarbeidsaktører så vel internt som eksternt
 • Sørge for god samhandling med og bred involvering av de ansatte og tillitsvalgte for å oppnå best mulig tjenester
 • Arbeide for fremtidsrettede, bærekraftige og effektive løsninger

Kompetanse som vektlegges

 • Relevant helse- eller sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå
 • Søker bør ha relevant ledererfaring fra offentlig sektor.
 • Ønskelig med relevant videreutdanning innenfor fagområdet
 • Ønskelig med lederutdanning
 • Erfaring fra økonomistyring og budsjettarbeid
 • Solid faglig kunnskap og erfaring innen ansvarsområdet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Digital kompetanse
 • God kunnskap om lover, forskrift og avtaleverk innen fagområdet

Egenskaper som vektlegges:

 • Raus, framoverlent og har fokus på løsninger som er bærekraftige.
 • Tydelig, gjennomføringssterk og beslutningsdyktig
 • Strukturert
 • Løsningsorientert
 • God på relasjoner og ha evne til å motivere
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktig lønn og arbeidsvilkår
 • Medlemskap i pensjonskasse
 • Lederstilling med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver

For stillingen gjelder

 • Ansettelser skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 • Politiattest, ikke eldre enn tre måneder, kreves ved tilsetting
 • I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes. Du blir kontaktet dersom vi ikke kan imøtekomme ditt ønske om å unntas offentliggjøring.
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Minst 2 referanser må oppgis.

Kontaktperson for stillingen:
Kommunalsjef Helse og omsorg, Bente J.Karlsen, tlf. 48 00 41 79 eller e-post bente.johnsen.karlsen@senja.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 26.11.2023

Foto: Ansgar Scheffold

Senja kommune har i underkant av 15 000 innbyggere og er en av de største innen fiskeri‐ og sjømat i Norge. Kommunen yter tjenester til innbyggere og brukere i ulike livsfaser – med andre ord fra krybbe til grav. Hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester til innbyggerne og legge til rette for lokaldemokratiet. Vi er en nasjonalparkkommune og ble Årets fyrtårnkommune for barn og unge 2022, kåret til årets skandinaviske reisemål av National Geographic og tildelt hederlig omtale for sin kommunikasjonsstrategi og formidling i 2022 – som en av tre finalekandidater til Nordnorsk kommunikasjonspris. I år ble Ski Classic finalen i 2023, Summit 2 Senja, utpekt til det beste arrangementet blant velkjente løp som Marcialonga og Vasaloppet. Senja kommune opplever en positiv utvikling i næringsliv, industri – eks. ferrosilisiumproduksjon – sjømat og fiskeri, landbruk, energi, reiseliv, handel og service. Sterkt lokalt eierskap og aktører som tar et betydelig samfunnsansvar, er viktig for utvikling av hele samfunnet. Vi har mål om å være en raus, framoverlent og bærekraftig kommune, og bruker verdiene våre aktivt for å skape gode tjenester for brukere, innbyggere og samarbeidspartnere. Vi forventer av våre medarbeidere at de skal være bevisste på sin del av ansvaret for kommunens samfunnsoppdrag, og oppmerksomme på sin betydning for brukernes opplevelse i møtet med kommunen. Sammen utvikler vi kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet, gjennom å satse på medarbeiderne våre sin kompetanse og et godt samarbeid mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte. Du finner mer informasjon om tjenestene våre og nyheter fra kommunen her på vår hjemmeside og i sosiale medier Facebook, Instagram, Linkedin og YouTube.