Skip to content

Barnevernleder – Barneverntjenesten Øst i Agder

  • by

Vår dyktige barnevernleder gjennom mange år går av med pensjon til våren og vi søker hans etterfølger.

Barneverntjenesten Øst i Agder er et samarbeid mellom Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli og Gjerstad kommuner, med sistnevnte som vertskommune. Virksomheten har om lag 27 årsverk fordelt på teamene undersøkelse/tiltak for barn 0-6 år, undersøkelse/tiltak for barn 6-18 år, team omsorg og familieteamet.

Barnevernet holder til i moderne lokaler på handelssenteret Brokelandsheia rett ved E18. Barnevernlederen deltar i kommunedirektørens ledergruppe i Gjerstad kommune. 

Arbeidsoppgaver

Med overordnet ansvar for hele barneverntjenesten følger lederansvar for fag, utvikling, økonomi og medarbeidere. Som leder for kompetente medarbeidere evner du å utøve strategisk og motiverende ledelse som bidrar til forsvarlig drift med god internkontroll, ressursstyring, oppgavefokus og planlegging av nye satsinger.

Kvalifikasjoner

Ledererfaring og høyere utdanning i relevante helse- og sosialfag, helst på masternivå. Du har god kjennskap til offentlig sektor og barnevernsfeltet, forstår samspillet mellom politisk og administrativ ledelse og utvikler organisasjonen slik at du til enhver tid har en velfungerende tjeneste.

Den som ansettes må før tiltredelse levere politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper

Du har god kjennskap til aktuelle lovverk, juridisk kompetanse er en fordel. Du uttrykker deg klart og tydelig i skrift og tale.

Du er en tydelig, trygg og tilgjengelig leder som støtter og stiller krav til medarbeiderne. Din lederstil bidrar til motivasjon og du gir medarbeiderne utfordringer, muligheter og mestring gjennom utviklings- og fagfokus.

Med løsningsorientering og gjennomføringskraft samarbeider du godt med omgivelsene. Du bygger en kultur innad i egen tjeneste, som også kan brukes i resten av organisasjonen, hvor arbeidet preges av begeistring, mangfold, inkludering, undring og rom for motforestillinger.

Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger i en personalgruppe med høyt kompetansenivå.

Tilsetting på gode kommunale vilkår, med lønn etter avtale og gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP. Arbeidstiden er fleksibel og du har ti ekstra fridager årlig.

Tiltredelse senest 2. april 2024. 

Kontaktinformasjon

Per Gunnar Johnsen, Kommunedirektør, 900 13649

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Gjerstad kommune

Referansenr.: 4729642582
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 26.11.2023

Søk stillingen her!

Gjerstad kommune ligger helt øst i Agder, ved grensen til Vest-fold og Telemark. Nabokommunene til Gjerstad er Risør, Kragerø, Drangedal, Nissedal og Vegårshei. Det er kort vei til fjell og vidde, kun en halvtimes kjøretur til svaberg og hav og et mangfold av fritidsaktiviteter, Gjerstad stasjon og nær avstand til hovedfartsåren E-18 gjør Gjerstad lett tilgjengelig. Gjerstad kommune har et innbyggertall på ca. 2 500 personer og kommunens areal er på 323 kvadratkilometer. Gjerstad er- og skal fortsatt å være en god kommune å leve, jobbe og drive næring i.

Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.