Skip to content

Geodataingeniør – 2. gangs utlysning, Modum kommune

  • by

Vil du bli en del av Modum kommunes fagmiljø innen kart- og oppmåling? Kart- og oppmåling ligger under avdelingen for areal, landbruk og miljø som har 14 ansatte i et bredt sammensatt fagmiljø. Avdelingen leverer tjenester innenfor arealplanlegging, byggesaksbehandling, landbruk og oppmåling. Sektoren er viktig for samfunnsutviklingen i Modum kommune, og skal være en medspiller som leverer gode tjenester til innbyggere og næringsliv.

Kart- og oppmåling omfatter tre årsverk, og har fra 1. desember ledig stilling som geodataingeniør. Enheten leverer tjenester innenfor eiendomslandmåling, eierseksjonering, kartforvaltning, adressering og annet arbeid innenfor matrikkelloven. Vi søker etter en motivert og dyktig medarbeider.

Arbeidsoppgaver
Som geodataingeniør vil du ha en sentral og spennende posisjon i avdelingen, og arbeide med oppgaver på tvers av fagområdene.

• GIS- og kartforvaltning.
• Drift og vedlikehold av kartløsninger.
• Utvikling av våre ulike GIS-løsninger og være en pådriver for automatisering av arbeidsprosesser og produksjonsløyper.
• Identifisere ansattbehov og innbyggerbehov for produktområde geodata.
• Matrikkelføring (eiendom, bygg og adresser).
• Eiendomslandmåling og andre oppgaver innenfor matrikkelloven vil også være aktuelt.

Kvalifikasjoner
• Minimum bachelor innen informatikk, geomatikk eller annen relevant teknisk utdanning fra universitet eller høyskole.
• Relevant erfaring fra fagområdet.
• Erfaring med bruk av ulike GIS- og kartsystemer.
• Det er ønskelig at søker har kunnskap om forvaltning av geodata, kjenner til FKB, SOSI og nasjonale standarder innen geodata.
• Kunnskaper om matrikkelloven og offentlig forvaltning.
• Høy kompetanse og interesse for IT og dataverktøy.
• Gode kunnskaper i norsk – skriftlig og muntlig.
• Søkere med god relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker.
• Muligheter for å oppnå tilstrekkelig arbeidserfaring til å bli autorisert eiendomslandmåler er ønskelig.

Annet
Krav til førerkort kl. B

Personlige egenskaper
• Du samarbeider på tvers av ulike fagområder samtidig som du kan jobbe selvstendig, strukturert og nøyaktig.
• Du arbeider analytisk, strategisk og ser helhetsbilde.
• Du trives med høyt tempo og kan levere på korte frister.
• Du har gode kommunikasjonsegenskaper muntlig og skriftlig.
• Du er faglig engasjert og holder deg oppdatert i relevante fagmiljøer.
• Du er løsningsorientert og serviceinnstilt.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
• Et trivelig arbeidsmiljø med inkluderende kollegaer.
• Gode faglige utviklingsmuligheter.
• Gode arbeidstidsordninger med fleksitid og mulighet for hjemmekontor.
• Gode pensjons- og forsikringsordninger.
• Lønn etter avtale.

Offentlig søkerliste
Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Søkere som ikke oppgir begrunnelse blir ikke vurdert for konfidensiell behandling, og vil bli oppført på offentlig søkerliste. Modum kommune praktiserer mer-offentlighet, og det skal derfor tungtveiende grunner til at vi kan unnta søkere fra offentligheten. Dersom begrunnelsen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktperson:
Leif Anders Gulsvik – fagansvarlig kart- og oppmåling tlf: +47 32786629 mob: +47 47605680

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 26.11.2023

Vår oppgave er å levere best mulig tjenester til alle våre vel 14.000 flotte innbyggere. Det ønsker vi å gjøre med engasjement, smil og profesjonalitet, og med muligheter for nyskapende og romslig jobbutøvelse. På den måten vil slagordet vårt «Modum – skaper ny energi» smitte til både deg og alle de vi betjener. I Modum bor du tett på flott natur, samtidig som du har kort vei til flere byer. Det yrer av fritidstilbud og engasjerte mennesker i kommunen vår. Er du kvalifisert, engasjert og motivert håper vi du søker på stillingen du ønsker deg – uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Velkommen som arbeidssøker! Se vår tilgjengelighetserklæring her: https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/b2206030-c4fc-4b1e-bf8c-ac8307ef413d