Skip to content

Heggen sykehjem søker driftskoordinator – Harstad kommune

 • by

Harstad kommune åpner ny avdeling med attraktive turnusordninger. Her har du mulighet til å være med å bidra til å utvikle dette tilbudet som vår nye driftskoordinator.

Vi har fra 1. januar 2024 ledig 100 % fast stilling på dagtid som driftskoordinator på nye Heggen sykehjem. 

Stillingen er ikke en del av turnus, men 50 % av stillingen skal inngå som en del av bemanningen, og 50 % av stillingen skal brukes til administrative oppgaver. 

Heggen sykehjem vil være en avdeling med plass til 23 beboere med langtidsopphold. Vi ser etter deg som vil være med å utvikle sykehjemsdriften i Harstad kommune, er opptatt av kontinuerlig forbedring, evner å reflektere over egen praksis og ser muligheter og løsninger. Du må like å jobbe i tverrfaglig team, være opptatt av faglig utvikling og pasientsikkerhet. 

 Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier eller vernepleier med norsk autorisasjon.
 • Kunnskap om turnus og turnusplanlegging.
 • Erfaring med bruk av administrative verktøy er en fordel.
 • Ønskelig med kunnskap om lov og avtaleverk.
 • Du som søkere må ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper som blir vektlagt:

 • Innovativ og fleksibel – evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Pålitelig og positiv – evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne jobbe ansvarsbevisst både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God kommunikasjon og veiledningsevne.

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

 • Være pådriver for at tjenesten drives med kvalitet, og at den er faglig forsvarlig i henhold til gjeldende styringsdokumenter.
 • Bidra til og ansvar for opplæring av ansatte (lokale prosedyrer, internundervisning og legemiddeldelegasjoner).
 • Bidra til opprettholdelse av systemer som sikrer god pasientflyt (oppfølging av vedtak/e-meldinger, samhandling med sykehus og fastleger).

Vi tilbyr:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode rekrutteringstiltak for nytilsatte sykepleiere og vernepleiere.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut for de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:

https://www.husbanken.no/person/startlaan/

https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

 • For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting. 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktpersoner:
Baard Brekke Haugen, enhetsleder mob: +47 97175735
Elin Vang Sareussen, fagkoordinator mob: +47 91003146

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 27.11.2023

Foto Steve Nilsen

Harstad kommune har 25 000 innbyggere, og er et naturlig midtpunkt i landsdelens mest folkerike område. Det er kort vei til det meste du trenger for et godt liv. Harstad er liten nok til å bli kjent med mange, og stor nok til nye opplevelser og gleder hver dag. Stikkord for vår virksomhet er felles verdiplattform, klart språk, kontinuerlig forbedring og medarbeiderdrevet utvikling av våre tjenester.