Skip to content

Heggen sykehjem søker sykepleiere / vernepleiere – Harstad kommune

 • by

Harstad kommune åpner ny sykehjemsavdeling på Helsehuset med attraktive turnusordninger. Her har du mulighet til å jobbe langvakter på 13,5 timer tre eller fire dager i uken og ha en uke fri imellom! 

Vi har 5 x 100 % faste ledige stillinger som sykepleier. Stillingene kan også søkes på av vernepleiere.

Heggen sykehjem vil være en avdeling med plass til 23 beboere med langtidsopphold. Her får du muligheten til lange friperioder mot intensive arbeidsperioder på tre eller fire dager, med arbeid hver tredje helg.

Du vil jobbe i arbeidslag på 7 personer, sammensatt av sykepleier, vernepleier og helsefagarbeider. Du må like å jobbe i tverrfaglig team, være opptatt av pasientsikkerhet og faglig utvikling. Du er med på de tiltak som bestemmes og har forslag på hvordan vi skal jobbe med forbedring.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier. Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne godkjennes av NOKUT.
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper som blir vektlagt:

 • Innovativ og fleksibel – evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Pålitelig og positiv – evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne jobbe ansvarsbevisst både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God kommunikasjon og veiledningsevne.

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

 • Utførelse og oppfølging av sykepleiefaglige prosedyrer, observasjoner og dokumentasjon. 
 • Informere/veilede pasienter og pårørende.
 • Bidra til fagutvikling i avdelingen, helse, miljø og sikkerhetsarbeid.
 • Veiledning av studenter, elever og kollegaer.

Vi tilbyr:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Vi kan være behjelpelig med tjenestebolig.
 • Gode rekrutteringstiltak for nytilsatte sykepleiere og vernepleiere.
 • Godtgjøring som praksisveileder for sykepleier.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut for de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:

https://www.husbanken.no/person/startlaan/

https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

 • For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting. 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktpersoner:
Baard Brekke Haugen, enhetsleder mob: +47 97175735
Elin Vang Sareussen, fagkoordinator mob: +47 91003146

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 27.11.2023

Foto Steve Nilsen

Harstad kommune har 25 000 innbyggere, og er et naturlig midtpunkt i landsdelens mest folkerike område. Det er kort vei til det meste du trenger for et godt liv. Harstad er liten nok til å bli kjent med mange, og stor nok til nye opplevelser og gleder hver dag. Stikkord for vår virksomhet er felles verdiplattform, klart språk, kontinuerlig forbedring og medarbeiderdrevet utvikling av våre tjenester.