Skip to content

Controller til Nordre Follo kommune

 • by

Nordre Follo kommune står foran en spennende utvikling i kjølvannet av Follobanen.

Vi skal styrke organisasjonen som har ansvar for kommunens byggeprosjekter. Vi søker etter en controller som vil ha ansvar for økonomioppfølging og rapportering på kommunens byggeprosjekter. Kommunen har en stor og variert eiendomsportefølje på ca. 300 000 m2 med formålsbygg.

Nordre Follo kommune deltar i innovasjonsprogrammet FutureBuilt og har høye ambisjoner innenfor klima og miljø. Vi søker deg som er motivert for å samarbeide med kommunens prosjektledere for å sikre god økonomisk styring.

Controlleren vil være ansvarlig for forvaltning, drift og bruk av støttesystemer innenfor prosjektøkonomi (ISY, Framsikt, Visma).

Virksomheten Byggeprosjekter er byggherre for kommunale byggeprosjekter. Vi har ansvar for både tidligfase og gjennomføring av prosjekter innenfor nybygg og rehabilitering/ombygginger. Vi har i dag totalt 27 medarbeidere.

Arbeidsmiljøet vårt er delingsbasert, noe som betyr at vi støtter hverandre med den kompetansen og erfaringen vi har.

Arbeidsoppgaver
 • ha ansvar for prosjektkalkyler og bistå/veilede i oppbygging av kalkyler
 • jobbe med forvaltning, drift og bruk av støttesystemer innenfor prosjektøkonomi (ISY, Framsikt, Visma)
 • ha ansvar for kvalitetssikring og rapportering på hovedområder og i aktiviteter i porteføljen
 • sikre god internkontroll
 • bistå med anskaffelser ved behov
 • bistå med andre administrative oppgaver ved behov
 • bistå/veilede prosjektlederne med prosjektregnskap, budsjettering, prognoser, endringsoppfølging, avviksbehandling, fakturabehandling etc.
 • ha ansvar for fordeling av interne kostnader på rett ansvar og aktivitet for virksomhetens driftsbudsjett
 • delta i virksomhetens ledergruppe og bistå ledergruppa med administrative oppgaver
 • ansvar for de økonomiske beregningene som danner grunnlag for tiltaksplaner for rehabilitering o.l.
 • gi råd og bistå ledergruppa og prosjektledere for å sikre tilskudd og andre finansieringsbidrag i prosjektene
Kvalifikasjoner
 • relevant høyere utdanning – fortrinnsvis innen økonomi
 • generell kompetanse innenfor økonomi, budsjettering, prognoser, avviksstyring og rapportering
 • erfaring fra prosjektstyring, tilbudsberegning og kalkulasjon hos byggherre og/eller entreprenør
 • meget gode Excel-kunnskaper
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
Personlige egenskaper

Du som skal jobbe som controller hos oss, må være løsningsorientert og ha gode kommunikasjonsevner. Du må ha interesse for tverrfaglig samarbeid og ha lyst til å jobbe i team.

Arbeidsoppgavene vil kreve at du er strukturert, grundig og har evne til å orientere deg i kompliserte prosesser. Du er analytisk og er opptatt av å levere resultater med høy kvalitet.

Vi tilbyr
 • muligheten til delta i spennende bygge- og utviklingsprosjekter sammen med erfarne medarbeidere med solid kompetanse innenfor byggeprosjekter
 • fleksitid og mulighet for hjemmekontor 
 • gode pensjonsordninger  
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • bedriftsidrettslag med et variert tilbud
 • introduksjonsprogram for nyansatte
Kontaktinformasjon

Aud Val, virksomhetsleder, 95 15 09 29

Arbeidssted

Berghagan
1405 Langhus

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 04.12.2023

Søk stillingen her!

http://www.nordrefollo.kommune.no

Nordre Follo er landets 15. største kommune, med rundt 62 000 innbyggere og 5 000 ansatte. Vi er et samfunn i vekst og utvikling med store investeringer i nye boliger, infrastruktur og næringsliv. Med visjonen «nær og nyskapende» skal vi være en god kommune å bo og jobbe i både nå og i fremtiden.

I Nordre Follo kan du velge om du vil bo landlig, bynært eller urbant. Natur og friluftsliv er uansett aldri langt unna. Vi er nærmeste nabo til hovedstaden, og med toget er det bare 11 minutters reisevei til Oslo fra både Kolbotn og Ski. 

Vi er alltid på jakt etter å utvikle oss, og som medarbeider hos oss får du alltid utgjøre en forskjell for kommunen vår og menneskene som bor her. Våre verdier er ansvar, omsorg og respekt, og våre medarbeidere står for en profesjonell forvaltning, tilgjengelig innbyggerservice og et blikk mot fremtiden.

I Nordre Follo ønsker vi mangfold, og våre medarbeidere skal gjenspeile befolkningen i kommunen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Som arbeidsgiver er vi opptatt av å tilrettelegge arbeidsforholdene hvis du har behov for det.

Nordre Follo kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at du må begrunne det spesielt hvis du ber om unntak fra å stå på offentlig søkerliste. Hvis vi vurderer at det ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil vi kontakte deg.