Skip to content

Enhetsleder for barnehageområdet – Vefsn kommune

 • by

Vefsn kommune har ledig stilling som enhetsleder for barnehageområdet

Enhetsleder er nærmeste leder for styrere i kommunale barnehager og har resultatansvar for fag, økonomi og personal innenfor eget område.  

Oppgaver/ansvar som ligger til stillingen er i hovedsak: 

 • Overordnet ledelse av kommunale barnehager. 
 • Strategisk planlegging, endrings- og organisasjonsutvikling. 
 • Ledelse av kompetanseutvikling. 
 • Ansvar for rutineoppfølging, internkontroll og HMS. 
 • Legge til rette for og lede samordnet hovedopptak i kommunen. 
 • Saksbehandling av spesialpedagogisk hjelp og individuell tilrettelegging. 
 • Systemansvarlig for fagsystemer i barnehage og skole/SFO. 

Kvalifikasjoner: 

 • Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå, fortrinnsvis barnehagelærer.  
 • Ledererfaring og gjerne videreutdanning i ledelse. 
 • God kjennskap til relevant lov- og avtaleverk. Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel. 
 • God økonomiforståelse, administrative ferdigheter og IT-kompetanse. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt og vi søker deg som har: 

 • Evne til å engasjere og motivere ansatte og skape gode samarbeidsrelasjoner. 
 • Svært god evne til kommunikasjon, norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne. Minimum nivå B2. 
 • Evne til å være kreativ og løsningsorientert, tenke nytt og kan være en pådriver innen pedagogisk utviklingsarbeid. 
 • Proaktiv tilnærming til problemstillinger. 
 • Er målrettet, beslutningsdyktig, og har en tydelig, raus og inkluderende lederstil. 

Vi tilbyr:

 • Meget gode pensjons og forsikringsvilkår.
 • Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet.
 • En innholdsrik og utfordrende hverdag sammen med barn.
 • Inkluderende og positivt arbeidsmiljø.

For stillinger i Vefsn kommune

Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Bekreftede kopier av vitnemål og attester bringes med til et eventuelt intervju. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst)

Kontaktperson:
Kommunalsjef Trine Fåkvam mob: +47 91604792

Søknadsfrist: 26.11.2023

Link til søknadsskjema: Søk her

Shutterstock – Stian Krane

Vefsn kommune har 13 300 innbyggere hvorav ca 10.000 bor i Mosjøen. Byen er et trivelig service- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6. Stedet og kommunen har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har for øvrig et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur. Vefsn kommune søker hele tiden å drive utviklings- og forbedringsarbeid. Den samlede virksomheten har ca 1000 årsverk og er organisert med 20 selvstendige driftsenheter. Kommunen er veldrevet med vekt på positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå. Vår visjon er: Et steg foran som administrativt betyr å være modig i utvikling med verdisettene: Humør, Ansvarlighet, Nysgjerrighet og Engasjement