Skip to content

Leder til Gausdalsgate bofellesskap – Lillehammer kommune

 • by

Tilrettelagte tjenester, Lillehammer kommune

Vi søker en kunnskapsrik, engasjert og handlekraftig leder til Gausdalsgate bofellesskap. 

Gausdalsgate yter tjenester til 14 tjenestemottakere og har ett team av ca 35 engasjerte ansatte. Av disse er 9 vernepleiere/miljøterapeuter. Vi er alle opptatt av ett godt fagmiljø der de som mottar tjenester hos oss opplever god livskvalitet og utvikling.

«Vår visjon i Gausdalsgata er å gjøre hverandre gode, det betyr at vi har stort fokus på veiledning»  Avdelingen består av 5 hus som ligger sentralt i Lillehammer, noe som gjør at vi kan benytte oss av aktiviteter som skjer i byen.

Du vil få høy grad av selvstendighet i arbeidshverdagen, men også følelsen av å jobbe i team. Hos oss får du bryne deg på faglige utfordringer og det er et høyt engasjement og takhøyde blant de ansatte. 

Vårt fokus er at den enkelte tjenestemottaker skal oppleve mestring og utvikling ut i fra egne forutsetninger. Tjenesten og kommunen sin innretning av tjenesten er under konstant endring og du får muligheten til å være med å jobbe med løsninger. Som leder er du  opptatt av de som mottar tjenestene, faglig arbeid,  god kultur og godt arbeidsmiljø for ansatte. 

Hos oss får du bidra til å påvirke og jobbe faglig over lang tid.

Ansettelsen er med forbehold om godkjent politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Se vedlagte bekreftelse fra arbeidsgiver. Opplysninger om hvordan du søker politiattest finner du på politiets nettside www.politi.no

Arbeidsoppgaver
 • Ansvarlig for daglig drift knyttet til fag, personal og økonomi
 • Ansvarlig for et helhetlig arbeidsmiljø 
 • Ansvarlig for drift og utvikling av avdelingen og tjenestene
 • Arbeid med kontinuerlig forbedring og utvikling i avdeling og i tjenesteområdet
 • Sikre god og riktig kompetanse hos de ansatte
 • Være pådriver for nyskapning både i egen avdeling og i tjenesteområdet som helhet
Kvalifikasjoner
 • Vernepleier. Personer med annen høyskoleutdanning vil bli vurdert. 
 • Stor forståelse for lederrollen. 
 • Erfaring, forståelse og handlekraft  i endring- og omstillingsarbeid
 • Kunnskap om målgruppa,  målretta miljøarbeid, atferdsanalyse, metoder for læring og god kjennskap til strukturert faglig arbeid
 • Kunnskap og evne til samhandling på tvers av nivåer og fagfelt
 • Kunnskap om helse- og omsorgstjeneste loven §9, og saksbehandling av vedtak om tvang og makt
 • God økonomiforståelse
 • Kjennskap til turnusarbeid 
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne 
Personlige egenskaper
 • Være en tydelig leder som tar beslutninger og setter tydelig retning
 • Har evne til å drive endringsarbeid og står trygt i det
 • Du er beslutningsdyktig, fleksibel og viser handlekraft
 • Du er en selvstendig leder som er god til å involvere, motivere, delegere og inkludere medarbeidere
 • Opptatt av et godt arbeidsmiljø og kulturbygging
 • Samhandlingskompetanse og god kommunikasjonsevne
 • Evne til å jobbe selvstendig og systematisk
 • Evne til å tenke helhet og utvikling
 • Løsningsorientert 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Du vil være leder for en avdeling med faglige utfordringer
 • Inngår i en ledergruppe med bred fagkompetanse og vilje til utvikling og nytenkning
 • Deltakelse i arbeidet med å utforme og utvikle gode tjenester
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, internt og eksternt
 • Lillehammer kommune tildeler kompetansemidler hvert år som gjenspeiler kompetanseplan for tjenesteområdet. Dette gir leder en mulighet til å lede og styrke den faglige retningen
 • Lønn etter avtale, god pensjonsordning
Kontaktinformasjon

Ragnhild Rosenlund Andersen, Tjenesteområdeleder Tilrettelagte tjenester, 91 75 99 46

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Lillehammer kommune

Referansenr.: 4726922807
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 03.12.2023

Søk stillingen her!

Lillehammer kommune

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn.  Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i  Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter,  trykk her