Skip to content

Rådgiver – oppvekst – Vefsn kommune

 • by

Vefsn kommune har ledig stilling for rådgiver oppvekst. 

Dette er en nyopprettet stilling som skal ivareta oppgaver tilknyttet barnehagemyndighet, samt være rådgiver innenfor skole- og barnehagefeltet.

Stillingen er organisatorisk plassert i Stab under kommunalsjef for oppvekst og kultur.

Oppgaver som ligger til stillingen er i hovedsak: 

 • Ivaretakelse av kommunens oppgaver som barnehagemyndighet. Herunder tilsyn, veiledning, dispensasjoner og godkjenning. Målet er at barnehagene er gode til å etterleve regelverket, både for å ivareta barns rettigheter og for å øke kvaliteten i barnehagene. 
 • Tilskudd til private barnehager. 
 • Bistand i samordnet hovedopptak. 
 • Utredninger, analyser og saksbehandling til politisk behandling på oppvekstområdet. 
 • Rådgivning og saksbehandling knyttet til forvaltningsoppgaver på oppvekstområdet. 
 • Fakturering 
 • Tverrfaglig/ tverretatlig samarbeid. 

Kvalifikasjoner: 

 • Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå innen fagområdet. 
 • Erfaring fra barnehage vil være en fordel. 
 • Svært god evne til kommunikasjon, norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne. Minimum nivå B2. 
 • God digital kompetanse. 

Det er også fint om du har: 

 • Kjennskap til eller erfaring med offentlig forvaltning. 
 • Tidligere erfaring med deltakelse i eller ledelse av nettverk og prosjekter. 

Personlige egnethet vil bli vektlagt og vi søker deg som: 

 • Er effektiv, strukturert og ryddig i arbeidet. 
 • Har gode samarbeidsevner. 
 • Er kreativ og løsningsorientert. 
 • Tar initiativ og har en proaktiv tilnærming til arbeidet. 
 • Er fleksibel og evner godt å prioritere innenfor oppgavene i en hektisk hverdag.  
 • Er endringsvillig og fleksibel med tanke på nye arbeidsoppgaver. 
 • Håndterer godt å arbeide selvstendig. 
 • Har godt humør, viser ansvarlighet, er nysgjerrig og engasjert.

Vi tilbyr:

 • Meget gode pensjons og forsikringsvilkår.
 • Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet.
 • En innholdsrik og utfordrende hverdag sammen med barn.
 • Inkluderende og positivt arbeidsmiljø.

For stillinger i Vefsn kommune

Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Bekreftede kopier av vitnemål og attester bringes med til et eventuelt intervju. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst)

Kontaktperson:
Kommunalsjef Trine Fåkvam mob: +47 91604792

Søknadsfrist: 26.11.2023

Link til søknadsskjema: Søk her

Shutterstock – Stian Krane

Vefsn kommune har 13 300 innbyggere hvorav ca 10.000 bor i Mosjøen. Byen er et trivelig service- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6. Stedet og kommunen har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har for øvrig et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur. Vefsn kommune søker hele tiden å drive utviklings- og forbedringsarbeid. Den samlede virksomheten har ca 1000 årsverk og er organisert med 20 selvstendige driftsenheter. Kommunen er veldrevet med vekt på positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå. Vår visjon er: Et steg foran som administrativt betyr å være modig i utvikling med verdisettene: Humør, Ansvarlighet, Nysgjerrighet og Engasjement