Skip to content

Prosjektmedarbeider Østre bydel – Kommuneområde samfunn, Sarpsborg kommune

 • by

Vi har en spennende stilling som prosjektmedarbeider i områdesatsing Østre bydel med særlig fokus på kommunikasjonsfaglige oppgaver. 

Det pågår en områdesatsing i Østre bydel i Sarpsborg sentrum. Hovedmålet er å bedre levekårene, utvikle bydelen og gi varige endringer. Det skal bli bedre å bo og vokse opp i Østre bydel. Barn og unge skal få et bedre nabolag. Flere skal fullføre skole og komme i arbeid. De som bor i bydelen skal være mer aktive og delta i samfunnet rundt seg, og Østre bydel skal vokse frem til å bli byens kultursentrum.

Områdesatsing Østre bydel er en metode for innovasjon, tverrfaglig samarbeid og bærekraftsarbeid. Dette trenger vi hjelp til å formidle.

Du vil bli en del av programledelsen som pr nå består av en programleder og en prosjektleder knyttet til ressursmobilisering. Områdesatsing Østre bydel er en prioritert oppgave for samtlige kommuneområder i kommunen.

Stillingen er lagt til virksomhet plan og samfunnsutvikling der arbeidsoppgavene er næringsutvikling, by- og samfunnsutvikling, areal- og transportutvikling og folkehelse. Vi utarbeider blant annet kommunens samfunnsplan, næringsstrategier, overordnede arealplaner og behandler reguleringsplaner.

På virksomheten legger vi stor vekt på å ha samarbeid på tvers av fagområder, og dialog med innbyggere, næringsliv, foreninger og andre aktører er også sentralt i vårt arbeid.

Vil du være med å utvikle Østre bydel og Sarpsborg videre? Er du over snittet engasjert? Har du relevant erfaring og kompetanse? Da hører vi gjerne fra deg!

Arbeidsoppgaver
 • Være med å utvikle, planlegge og gjennomføre områdesatsingens møteplasser, arrangementer og aktiviteter.
 • Ha det overordnede strategiske ansvaret for kommunikasjonsarbeidet i områdesatsingen, i tett dialog med kommunens kommunikasjonsavdeling.
 • Være ansvarlig for digital kommunikasjon på områdesatsingens plattformer.
 • Bruke digitale, grafiske og designverktøy for å formidle arbeidet med områdesatsingen.
 • Produsere kommunikasjonsmateriell.
 • Dokumentere resultater og måloppnåelse.
Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • 3 årig høyere utdanning innen samfunnsfag, media, kommunikasjon eller annen tilsvarende utdanning med relevans for arbeidet med områdesatsingen.
 • Digital kompetanse og erfaring med å publisere på nett og i sosiale medier, godt blikk for den gode historien og har kjennskap til retningslinjer for personvern.
 • Kjennskap til strategisk kommunikasjonsarbeid og design- og materiellproduksjon som formidler informasjon og skaper dialog med innbyggere.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

I tillegg er det en styrke om du har kjennskap til offentlig forvaltning, forståelse av politiske prosesser og saksbehandling. 

 • Du brenner for å formidle og få frem de gode historiene. 
 • Du tar initiativ, jobber selvstendig og holder framdrift. 
 • Du bygger tillit og har evne til å bygge relasjoner og har gode samarbeidsevner.
 • Du tenker nytt og trives i kreative prosesser.
 • Du har stor arbeidskapasitet, trives med høyt tempo og er strukturert.

Du blir del av et sterkt, tverrfaglig miljø der du få være med å sette retning for videre utvikling av Sarpsborgsamfunnet.

Vi kan love deg varierte arbeidshverdager og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et satsingsprosjekt. Vi er opptatt av å ha kollegaer som trives sammen i et uformelt arbeidsmiljø, slik får vi det beste ut av hverandre og skaper engasjement. 

Vi har fleksibel arbeidstid og -sted. Arbeidssted vil være på Sarpsborg rådhus og base i Østre bydel. Det må påregnes noe kveldsarbeid. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale. 

Kontaktinformasjon

Laila Irene Vestby, Teamleder, +47 69108000

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sarpsborg kommune

Stillingsprosent: 100%
Engasjement
Startdato: 01.03.2024
Sluttdato: 28.02.2027
Søknadsfrist: 24.11.2023

Søk her!

Sarpsborg kommune har 59 038  innbyggere ( pr. 01.01.23) og ligger sentralt plassert syd i Viken  med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden.
I kommunen finner du både sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen.
Byen er blant Norges ti største byer, og feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. 

Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene “Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig” og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen “Sammen skaper vi Sarpsborg”.
Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn”.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og  som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon.