Skip to content

Prosjektleder eiendomsskatt – Kongsberg kommune

  • by

Vil du vite mer om Kongsberg? Les mer på https://www.kongsberg.no

Prosjektet vil være knyttet til seksjon samfunnsutvikling.
Seksjonen består av rundt 40 medarbeidere med høy kompetanse og stor bredde i erfaring, fagbakgrunn og oppgaver. Seksjonen har ansvaret for fagområdene plan- og byggesaksbehandling, landbruk og miljø, kart og geodata, og eiendomsskatt. 

Bakgrunn for stillingen
Kommunestyret har vedtatt at det skal være eiendomsskatt i Kongsberg. Det er krav om at ny hovedtaksering gjennomføres hvert tiende år. Kongsberg kommune gjennomførte dette sist i 2015 og søker nå etter en prosjektleder til å lede arbeidet med en ny hovedtaksering.

Prosjektet vil kombinere hovedtakseringene av eiendomsskatt med kvalitetshevning av bygningsdelen i matrikkelen. Matrikkelen benyttes som grunnlag for eiendomsskattetakster i Kongsberg kommune.

Innhold i stillingen
Prosjektlederen vil få ansvaret for:

  • planlegging og gjennomføring av prosjektet.
  • faglig ledelse av prosjektteam.
  • gjennomføring av etterarbeid og evaluering av prosjektet.

Krav og ønsker til deg
Vi ønsker en engasjert person som har ledererfaring eller erfaring fra prosjektarbeid.
Det er en fordel om du har juridisk kompetanse som del av din utdanning, og erfaring innen eiendom, bygg- og kartdata. Vi ser etter en person som er strukturert med gode lederegenskaper som har lyst på en spennende og lærerik utfordring som vår nye prosjektleder. I denne stillingen er det nødvendig å være fleksibel og løsningsorientert. Kunne tenke analytisk, se sammenhenger og løsninger. Det er viktig at du kan tilegne deg ny kunnskap og håndtere endring i arbeidsoppgaver på en god måte. I tillegg ønsker vi at du er kan arbeide systematisk og nøyaktig, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du må ha gode kommunikasjon- og samarbeidsevner. God erfaring med bruk av IKT er en forutsetning.

Du må ha førerkort klasse B.
Personlig egnethet i stillingen vil bli vektlagt.

Formelle kvalifikasjonskrav

Du bør ha utdanning på høgskolenivå, men solid arbeidserfaring kan kompensere for utdanning.

Vi tilbyr
3-årig prosjektstilling fra januar 2024 til og med desember 2026 med mulighet for fast ansettelse. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø bestående av bl.a. jurister, arkitekter, ingeniører, arealplanleggere og naturforvaltere mm.. God bredde innen faglig kompetanse er grunnleggende for å løse våre arbeidsoppgaver, og vil bidra til å gi deg en bedre faglig utvikling og oss nye innspill. Utfordrende og varierte oppgaver som krever samarbeid med ulike fagområder. Vi har et godt og sosialt arbeidsmiljø med faglige diskusjoner og stor takhøyde.

God pensjonsordning og gruppelivsforsikring.

Fleksibilitet i stillingen og lønn etter avtale.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før ansettelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert etter reglene i offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Kontaktinformasjon:

Seksjonsleder Rune Fredriksen, telefon 93845643. Rådgiver Hanne Svalbjørg, telefon 91662593, Rådgiver Monica Lindem, telefon 90542072.

Søknadsfrist: 01.12.2023

Link til søknadsskjema: Søk her

Kongsberg kommune har 27.700 innbyggere og ligger sentralt på østlandet. Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Teknologibyen Kongsberg er stolt av sin historie og teknologi i verdensklasse. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg kommune bidrar til videreutvikling av byens særpreg med fokus på livs- og miljøkvalitet. Vi er ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.