Skip to content

Arkivleder Hovedarkivet – Dokumentasjon og service, Lillehammer kommune

 • by

Lillehammer kommune har ledig stilling som arkivleder for kommunens hovedarkiv. Som leder av hovedarkivet vil du ha det overordnede ansvaret for arkivfaget og personalansvaret for 5 erfarne arkivarer. Kommunen er i anskaffelsesprosess for nytt sak/journalsystem, og arkivleder vil bli tillagt rollen som systemansvarlig og vil få et overordnet ansvar for innføring.  

 Stillingen ligger i dag i stab til kommunedirektør. Kommunen er i prosess med organisasjonsendring og endret organisatorisk tilhørighet må påregnes. 

Arbeidsoppgaver
 • Daglig ledelse, organisering og utvikling av medarbeidere
 • Kunne delta i daglig drift
 • Vedlikeholde, forbedre og videreutvikle rutiner og systemer for arkivområdet
 • Lede og samordne kommunens arkivfaglige arbeid
 • Ivareta fagspesifikke lover og forskrifter hensiktsmessig
 • Budsjettoppfølging
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på bachelor eller masternivå fra universitet eller høgskole
 • Relevant arbeidserfaring innen dokumentasjonsforvaltning og bruk av arkivsystemer, fortrinnsvis fra offentlig sektor er et krav og kan ved svært god erfaring kunne erstatte utdanningskravet
Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • Har evne til å involvere, prioritere og delegere, samt skaper resultater gjennom andre
 • Vil være en pådriver for strukturert og effektiv drift ,og gjennomføring av endringer ved behov
 • Viser god samarbeidsevne både overfor egne ansatte, interne og eksterne brukere
 • Har gode mellommenneskelige egenskaper og står for en tydelig kommunikasjon, muntlig og skriftlig
 • Har god gjennomføringsevne, selvstendig arbeidsform og god arbeidskapasitet
 • Er fremtidsrettet, strukturert og endringsorientert, med gode analytiske evner.
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som avdelingsleder stillingskode 9454, lønnsramme 3.4.3.
 • Gode pensjonsavtaler
Kontaktinformasjon

Eli Ruud Bjørgo, Konst.teamleder Hovedarkiv, +47 977 68 335

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Lillehammer kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 27.11.2023

Søk stillingen her!

Lillehammer kommune

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn.  Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i  Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter,  trykk her