Skip to content

Enhetsleder ved omsorgssenteret – Namsskogan kommune

 • by
Om stillingen

Omsorgssenteret i Namsskogan kommune består av sykehjem, kjøkken og vaskeri. Vi søker nå en ny enhetsleder. 

Enhetsleder har ansvar for økonomi, personale og fag, og rapporterer direkte til kommunalsjef helse og omsorg. Som enhetsleder har du ansvar for å utvikle et kreativt og kunnskapsbasert arbeidsmiljø. Du er hovedansvarlig for god omdømmebygging. Du, i samråd med ansatte, har ansvar for at kvaliteten på tjenesten som skal utøves til brukerne er gode og samsvarer med de mål Namsskogan kommune har satt.

Arbeidsoppgaver
 • Faglig, økonomisk og administrativ ledelse av enhetene
 • Styre, samordne, utvikle og effektivisere driften av tjenesteområdene
 • Medvirke til samarbeid og samhandling på tvers av fagområde og utvikle nye løsninger til beste for innbyggerne
 • Personalansvar
 • Saksbehandling
 • Etablere og følge opp rutiner og system som skal sikre god virksomhetsstyring, god internkontroll og rette tjenester til innbyggere og brukere
 • Utvikle en arbeidskultur som fremmer læring, samhandling, nytenking og innovasjon
Kvalifikasjonskrav
 • Har relevant høyere helsefaglig utdanning
 • Ønskelig med videreutdanning innenfor ledelse
 • Har ledererfaring og motivasjon til å være leder.
 • Ønskelig med erfaring med kommunal forvaltning
 • Har god rolle-, system- og organisasjonsforståelse
 • Har god økonomisk forståelse
 • Er oppdatert på nasjonale mål og relevant lov- og avtaleverk
 • Har kunnskap om risikostyring og metodikk for kontinuerlig forbedring
 • Har gode kommunikasjons- og formidlingsevne muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper

Personlige egenskaper og evne til samarbeid vil bli vektlagt i stor grad.

 • Er selvstendig og har gjennomføringsevne
 • Er utviklings- og resultatorientert
 • Evne til å motivere og være tydelig
 • Har god relasjonell kompetanse og evne til å skape god lagånd og godt samarbeid
Spørsmål om stillingen

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. 

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover og avtaleverk.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til: 

Enhetsleder Linda Uleberg, tlf. 41 50 45 07, e-post: linda.uleberg@namsskogan.kommune.no
Kommunalsjef Ingrid Pedersen, tlf. 95 13 86 74, e-post: ingrid.pedersen@namsskogan.kommune.no

Søknadsfrist: 3. desember 2023

Søk stillingen her!

Namsskogan kommune er en kommune i Namdalen og ligger øverst i Trøndelag. Kommunen er har 800 innbyggere og er et eldorado for jakt, fiske og friluftsliv. Vi har 1417 kvadratkilometer med heftig natur og deler av Børgefjell nasjonalpark ligger i kommunen. Namsskogan har 800 fiskevann og 35 elver, der Namsen som den største elva er en av landets beste for ørretfiske.

Namsskogan kommune består av fire små tettsteder, Namsskogan, Brekkvasselv, Trones og Skorovass. I alle de små tettstedene finner du dedikerte mennesker som skaper bygda og et fantastisk samfunn. I Trones finner du naturdyreparken og Skorovass er et lite gruvesamfunn med flotte turmuligheter i uberørt fjellandskap.

Namsskogan er sentrum i bygda og der finner du mange offentlige tjenestetilbud.

Et godt lag- og foreningsliv og fritidsaktiviteter finnes i rikt monn for både ung og voksen. Vi har grunnskole og flere barnehager. Et næringsliv som blomstrer og som har spennende planer for fremtiden.

Frister litt byliv ligger Namsskogan kommune kun få mil unna både Steinkjer, Mosjøen og Namsos.

Er du ny i Namsskogan anbefaler vi at du tar en titt på www.namsskoganportalen.no

Vi har også egen bosettingskoordinator som tar imot deg å hjelper deg å bli kjent med lokalsamfunnet. 

Vi ønsker deg velkommen som søker på stillinger hos oss!