Skip to content

Leder for barneverntjenesten – Nordreisa kommune

 • by

Sektor for oppvekst og kultur, Nordreisa kommune

I barneverntjenesten har vi ledig vikariat som barnevernleder fra 1. november 2023 og ut 2024.

Vi trenger deg som har et sterkt ønske om å bidra til en av de viktigste lederoppdragene i Nordreisa kommune.

Barneverntjenesten hører inn under Familiesenteret. Barnevernleder vil ha et selvstendig fagansvar for tjenesten, og et medansvar for økonomi og personal.  

Arbeidsoppgaver
 • Lede teamet til måloppnåelse og bygge opp gode strukturer i tjenesten sammen med de ansatte og veilederteamet fra BUFDIR
 • Faglig ansvar og kvalitetssikring for saksbehandling etter Lov om barneverntjenester
 • Vedtaksmyndighet
 • Personalansvar for ansatte i barnevernstjenesten
 • Økonomiansvar i samarbeid med leder for Familiesentret
 • Videreutvikle et dyktig, dynamisk og motivert team sammen med veilederteamet 
 • Deltakelse i ledergruppen til oppvekst og kultur
 • Samarbeide med aktuelle aktører for å implementere  Barnevernsreformen – en oppvekstreform
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning
 • Ledererfaring er ønskelig
 • Økonomiforståelse
 • Har erfaring fra endringsarbeid i familier med sviktende omsorg
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Personlige egenskaper

Vi se etter deg som

 • har evne til god og tillitsfull kommunikasjon med mennesker i vanskelige livssituasjoner, kollegaer og samarbeidsinstanser
 • kan lede en faggruppe som har ulik kompetanse og erfaring
 • har god kompetanse på oppfølging og tilrettelegging for arbeidsnærvær
 • har evne til og erfaring fra å jobbe strukturert og planmessig
 • vektlegger tverrfaglig samarbeid
 • høy grad av tilstedeværelse på jobb
 • har gode samarbeidsevner
 • er selvstendig og initiativrik
 • har stor arbeidskapasitet
Vi tilbyr
 • Nordreisa kommune samarbeider med med BUFDIR og hadde en 2-årig utviklingsveiledning fra veilederteam ut våren 2023. Gjennom veiledning jobbet kommunen med å styrke og utvikle barneverntjenesten til å utvikle sin praksis og oppnå gode, varige resultater. 
 • Flyttegodtgjøring etter gjeldene regler
 • Et godt og stabilt lederteam i sektor for oppvekst og kultur
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Dyktige medarbeidere 
 • En spennende og utfordrende jobb 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger  
 • Fantastiske muligheter for kultur- og friluftsliv 
 • Ved tilsetting må godkjent politiattest av nyere dato legges frem før oppstart av stillingen.  
 • Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.  

  Nordreisa kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord- Troms og Finnmark med skattefordeler og nedskrivning av studielån. Dette innebærer at du kan få slettet 20 prosent av studielånet ditt, maksimalt 30 000 kroner hvert år. I tillegg er det gratis barnehage i Nord-Troms og Finnmark.
Kontaktinformasjon

Helene Johansen, Fagleder Barnevernstjenesten, 96 04 20 72, Helene.johansen@nordreisa.kommune.no

Arbeidssted

Idrettsvegen 11
9152 Sørkjosen

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nordreisa kommune

Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Startdato: 01.01.2024
Sluttdato: 31.12.2024
Søknadsfrist: 30.11.2023

Søk her!

Foto: Vidar Nordli-Mathisen

Nordreisa kommune har ca 5000 innbyggere. Kommunesenteret, Storslett, er regionsenter i Nord-Troms, med en rekke offentlige og private servicefunksjoner, et godt utbygd helsevesen, godt skole- og barnehagetilbud, videregående skole med bl.a. Nord-Norsk Skilinje. På Storslett er det også tilbud om høyere utdanning gjennom Nord-Troms studiesenter.

Via Sørkjosen Lufthavn er det daglig flyforbindelse til Tromsø og Hammerfest, E6 går igjennom kommunen, og der er gode bussforbindelser mot nord og sør.

Nordreisa kommune har rundt 700 medarbeidere som utfører mange og varierte oppgaver, med et bredt tjenestespekter til befolkningen. Nordreisa kommune tar sitt samfunnsansvar på alvor og jobber for å realisere vår visjon “Mot et åpent kunnskapssamfunn”.
For å imøtekomme fremtidens utfordringer og muligheter trenger vi engasjerte, kompetente og ansvarsbevisste medarbeidere.

Se vår hjemmeside www.nordreisa.kommune.no for ytterligere informasjon. Se også film fra Nord-Troms og film om menn som arbeider i helsesektoren.