Skip to content

Vernepleier til Persaunet helse- og velferdssenter, Trondheim kommune

 • by

Ved Persaunet helse- og velferdssenter har vi ledig en fast 100 prosent stilling som vernepleier. Stillingen har per i dag sitt tjenestested i omsorgsboligen.

Omsorgsboligen drives etter prinsipp for hjemmetjeneste. Boligen består av 50 leiligheter fordelt på fem etasjer, og har egen personalbase i 1. etasje. Vi har et godt etablert samarbeid med spesialisthelsetjenesten og fastleger.

Persaunet helse- og velferdssenter har vært i drift siden januar 2017. Det er byens største senter som i tillegg til omsorgsboligen består av 96 sykehjemsplasser og aktivitetssenter for seniorer. Bygget framstår som nytt, med moderne lokaler og utstyr. Egen bydelskafè, sansehage, trimrom og sykkelparkering. I tillegg har vi stor takterrasse som kan benyttes av brukere og ansatte.

Vi søker etter en vernepleier som vil være med og bidra med fagkunnskap og humør så vi kan videreutvikle det gode arbeidsmiljøet vi har.

Vi benytter kalenderplan/årsplan som gjør at de ansatte har stor medinnflytelse på egen turnus. Stillingen er knyttet til dag- og kveldsvakter og i snitt hver tredje helg. Vi har en overordnet målsetting om at beboerne skal oppleve god livskvalitet, omsorg og trygghet sikret gjennom brukermedvirkning og kompetanse hos personalet. Vi har eget forum for sykepleiere og vernepleiere hvor vi blant annet tar opp rutiner, samarbeid, etisk refleksjon, legemiddelhåndtering, Livsglede og  informasjon fra sykehjemsleger.

Vi har et åpent og levende hus med ulike aktiviteter. Pårørende ønskes velkommen til å delta og/eller bidra. Vi har fokus på Livsglede i samarbeid med sykehjemmet. 

Les mer om oss på vår hjemmeside og på Facebook.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside og på Facebook.

Arbeidsoppgaver
 • Faglig oppfølging av pasientene i tråd med gjeldende krav til kvalitet.
 • Veiledning av kolleger, elever, studenter og lærlinger.
 • Legemiddelhåndtering.
 • Faglig utvikling av enheten.
 • Håndtering av smertepumper, ernæringspumper, IV-behandling m.m.
Kvalifikasjoner
 • Vernepleier med norsk autorisasjon.
 • Gjerne erfaring fra rus og psykisk helse.
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.
Personlige egenskaper
 • Faglig dyktig.
 • Jobber selvstendig og systematisk.
 • Kan vise til gode samarbeidsevner. 
 • Evne til å lede kolleger. 
 • Er positiv, serviceinnstilt og fleksibel.
 • Vil være med å utvikle en ny arbeidsplass i samarbeid med ledelse og kollegaer.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Utfordrende jobb i en ny enhet i en spennende organisasjon.
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling.Stor påvirkningskraft, og innflytelse i tjenestetilbudet.
 • Et tverrfaglig og trivelig arbeidsmiljø.
 • Stillingene er turnus fortrinnsvis med arbeid hver tredje helg. 
 • Årlige fagdager og månedlig forum for vernepleiere og sykepleiere.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
Kontaktinformasjon

Mona Elisabeth Kielland, Enhetsleder, 91112837

Arbeidssted

Kristine Bonnevies vei 20
7046 Trondheim

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 03.12.2023

Søk stillingen her!

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden “Jobb hos oss”.

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk.