Skip to content

Tjenesteleder hjemmetjenesten – Modum kommune

  • by

Vil du være med og utvikle fremtidens hjemmetjeneste? Da er kanskje dette stillingen for deg!

I hjemmetjenesten er det ledig 100 prosent fast stilling som tjenesteleder.

Hjemmetjenesten er lokalisert i nytt tilpasset bygg på Nedmarken. AMK og hjelpemiddellageret er lokalisert i samme bygg. Vårt mål er at innbyggerne skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Samfunnsutviklingen generelt viser at det er et økende antall eldre som bor i eget hjem og har behov for bistand. I den forbindelse har vi behov for to tjenesteledere for hjemmetjenesten.

Modum kommune er en KlinObskommune og har medarbeidere med gode kunnskaper om alt fra pasientsikkerhet, bruk av velferdsteknologi og hensiktsmessige hjelpemidler. Vi har mange dyktige fagfolk, og arbeider med kontinuerlig forbedring og utvikling av våre tjenester.

Stillingen innebærer
– Daglig ledelse av tjenesten.
– Ansvar for oppfølging av personal, fag/kvalitet og økonomistyring.
– Strategisk arbeid med videreutvikling av tjenesteområdet.
– Lede tjenesten i tråd med vedtatte mål og retning.
– Målstyring og sikre måloppnåelse.
– Deltakelse i tjenesteområdets ledergruppe.
– Samhandle og styre prosesser innad i tjenesteområde, og i samhandling med andre.

Vi har egen fagsykepleier som koordinerer studenter, lærlinger og elever med mer, samt sikrer internopplæring i tjenesten. Kommunens bemanningssentral leier inn vikarer ved fravær.

Kvalifikasjoner
– Relevant helsefaglig utdanning.
– Relevant lederutdanning, men erfaring fra ledelse innen lignende tjenester kan kompensere for kravet.
– Erfaring fra HMS, kvalitetssikring og ressursstyring.
– Kjennskap til relevant lovverk.

Vi legger stor vekt på at du har personlige egenskaper og kompetanse som passer til jobben. Du må også ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og høy arbeidskapasitet.

Personlige egenskaper
– Tenke helhetlig, strategisk og langsiktig.
– Strukturert, modig, resultatbevisst og med gjennomføringsevne.
– Evne til å inspirere, motivere og involvere.
– God til å bygge relasjoner – flink med folk.

Annet 
– Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Vi tilbyr
– Lønn etter avtale.
– Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
– Faglige utfordringer.
– Utviklende arbeidsmiljø.
– Mulighet for støtte til videreutdanning innen ledelse.
– Ansatte med lang erfaring og god kompetanse som brenner for faget.

Pensjon i KLP
I denne stillingen vil du få en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje. Med pensjonsrett i KLP får du medlemspris og gunstige betingelser på en rekke bank, forsikring og spareprodukter. Kort fortalt om offentlig tjenestepensjon kan du lese her. Se mer informasjon om fordelene dine som ansatt i Modum kommune med pensjon i KLP her.

Offentlig søkerliste
Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Hvis begrunnelsen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søkere som ikke oppgir begrunnelse vil bli oppført på offentlig søkerliste.

Kontaktperson:
Vigdis Sund Tveiten – virksomhetsleder Modumheimen
Tlf: +47 94155618
E-post: vigdis.sund.tveiten@modum.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 04.02.2024

Vår oppgave er å levere best mulig tjenester til alle våre vel 14.000 flotte innbyggere. Det ønsker vi å gjøre med engasjement, smil og profesjonalitet, og med muligheter for nyskapende og romslig jobbutøvelse. På den måten vil slagordet vårt «Modum – skaper ny energi» smitte til både deg og alle de vi betjener. I Modum bor du tett på flott natur, samtidig som du har kort vei til flere byer. Det yrer av fritidstilbud og engasjerte mennesker i kommunen vår. Er du kvalifisert, engasjert og motivert håper vi du søker på stillingen du ønsker deg – uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Velkommen som arbeidssøker! Se vår tilgjengelighetserklæring her: https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/b2206030-c4fc-4b1e-bf8c-ac8307ef413d